Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartrevalidatie van 12 maanden met supervisie na hartaanval verbetert leefstijl en kwaliteit van leven

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

The optimal cardiac rehabilitation (OPTICARE) trial: a randomized, controlled superiority trial of two extended educational and behavioral intervention programs

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Ron van Domburg (Rotterdam, Nederland)
 

Achtergrond

Patiënten krijgen na een hartaanval standaard 12 weken hartrevalidatie (CR), waaronder het coachen van leefstijl en beweging. Het is echter aangetoond dat extra revalidatie van 12 maanden totaal, het risico op het doormaken van een CV event niet verkleint.
De ‘optimal cardiac rehabilitation’ (OPTICARE) multicenter studie was opgezet om het effect te bepalen van verschillende revalidatieprogramma’s, op een permanente verandering van leefstijl. Hierin werden 914 patiënten met acuut coronair syndroom geïncludeerd. Er waren drie verschillende programma’s:
- CR only: standaard CR van 3 maanden of 2-wekelijks gesuperviseerde beweging en educatie
- CR+G: standaard CR plus een additionele 9 maanden met 3 face-to-face sessie over leefstijlvoorlichting en fitness
- CR+T: standaard CR plus een additionele 9 maanden met 5-6 persoonlijke leefstijl coaching sessies over de telefoon.
Het primaire eindpunt was de ‘systematic coronary risk evaluation’ (SCORE): een 10-jaars cardiovasculaire mortaliteitsrisicoscore gebaseerd op 3 aan te passen risicofactoren: systolische bloeddruk, totaal cholesterol en rookgedrag. Evaluatie was na 12 en 18 maanden.
 

Belangrijkste resultaten

  • Tussen de groepen was geen significant verschil in het primaire eindpunt SCORE.
  • Patiënten die de extra revalidatie volgden waren minder therapietrouw: 61% en 57% voor respectievelijk CR+G en CR+T patiënten versus 83% in de CR only groep.
  • Een per-protocol analyse werd uitgevoerd met patiënten die minstens 75% van het revalidatieprogramma afmaakten: patiënten uit de CR+G groep zetten aanzienlijk meer stappen per dag dan de patiënten van de CR only groep en CR+T groep, stopten vaker met roken (13.4% vs. 21.3% van de CR only groep, P<0.001) en hadden een lager cholesterol (3.9 mmol/L vs. 4.3 mmol/L in de CR only groep, P<0.001).
  • In beide extra revalatieprogramma’s rookte 50% van de patiënten aan het begin van de revalidatieperiode. Dit werd aanzienlijk minder (10%), wat stabiel bleef tot aan de 12 maanden.

Conclusie

"Patiënten die het 1-jarig durende protocol volgden waren gelukkiger, gezonder en actiever vergeleken met patiënten die het standaard protocol volgden", aldus Ron van Domburg in een persbericht. Wel zei hij "blijvende supervisie blijkt belangrijk bij het permanent veranderen van leefstijl, gezien er na de 9 maanden supervisie meteen een terugvallend effect bleek". Er was echter geen verbetering van metabolische parameters zoals cholesterolgehalte en bloeddruk.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: