Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

In de HIJ-PROPER trial gaf toevoeging ezetimibe aan statine geen daling van CV events

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

HIJ-PROPER trial – Intensive cholesterol-lowering treatment: No significantly better outcomes

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Nobuhisa Hagiwara (Tokyo, Japan)
 

Achtergrond

De ‘heart institute of Japan-proper level of lipid lowering with pitavastatin and ezetimibe in acute coronary syndrome’ (HIJ-PROPER) prospectieve, gerandomiseerde, open-label, geblindeerde multicenter studie beoogde het primaire samengestelde eindpunt sterfte door alle oorzaken, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale stroke, onstabiele angina of revascularisatie met zowel percutane coronaire interventie (PCI) of coronaire ateriële bypass grafting (CABG) te evalueren. Echter resulteerde subanalyses van de studie in andere mogelijk interessante bevindingen in relatie tot de identificatie van een mogelijk behandelgevoelige subgroep.
 
Deze multicenter studie includeerde 1734 patiënten met ACS en dyslipidemie, die allen angiografie hadden ondergaan. Patiënten werden gerandomiseerd voor intensieve cholesterolverlagende combinatietherapie met statine (pitavastatine) plus ezetimibe (met een target LDL-c niveau van ≤70 mg/dL, n=869), of statine monotherapie (pitavastatine) met een LDL-c target van 90-100 mg/dL (n=865).
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 3 jaar follow-up verlaagde pitavastatine monotherapie LDL-c niveaus met 37.6% en de combinatietherapie deed dit met 51.7%.
  • De combinatietherapie was niet gerelateerd aan significant betere frequenties van het primaire samengestelde eindpunt (HR 0.89, 95%CI 0.76-1.04, P=0.152), noch alle eindpunten apart. De event rates voor het samengestelde eindpunt waren 36.9% in de monotherapie groep en 32.8% in de combinatietherapiegroep.
  • Echter, een subgroep van patiënten met hogere niveaus van de cholesterolabsorptiemarker sitosterol bij baseline (mediaan ≥2.2 µg/mL) bleek significante baat te hebben bij het intensievere regime met ezetimibe.
  • In deze hoog-sitosterol subgroep kwam het primaire eindpunt significant minder vaak voor in de intensief-behandelde groep vergeleken met de statine monotherapie groep (HR 0.71, 95% CI 0.56-0.91, P-interactie = 0.010). De event rate was 37.5% voor de monotherapiegroep vs. 27.8% voor de combinatietherapiegroep.
    Dit patroon werd niet gezien bij patiënten die bij baseline lage sitosterol niveaus hadden (HR 1.11, 95%CI 0.88-1.39). Hier waren de event rates 35.7% voor patiënten met monotherapie en 38.2% voor patiënten met combinatietherapie.

Conclusie

In patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) en dyslipidemie waren de overleving en andere cardiovasculaire eindpunten niet significant verminderd wanneer een tweedelijns cholesterolverlagende therapie met ezetimibe werd gegeven bovenop een statine, in vergelijking met alleen statine. Volgens Prof. dr. Hagiwara is dit niet per se in tegenstelling tot de IMPROVE-IT studie, maar is het waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan power van de HIJ-PROPER studie.
 
Patiënten met een hoog sitosterolgehalte bij baseline lijken echter baat te hebben bij de intensievere behandeling. Zo stelt Prof. dr. Hagiwara in een persbericht “statines remmen de cholesterolsynthese maar hebben geen effect op de cholesterolabsorptie. In deze vooraf gespecificeerde subanalyse zagen we dat personen met een hoog cholesterolabsorptieniveau gunstig reageerden op de intensievere therapie. Er is duidelijk meer onderzoek noodzakelijk, maar dit suggereert dat het sitosterolniveau bij baseline een voorspellende waarde kan hebben voor het effect van deze therapie.” En, zegt hij, “we denken nu dat het remmen van cholesterolabsorptie mogelijk effect heeft op de reductie van cardiovasculaire events in ACS patiënten met een hoge cholesterolabsorptie. Deze subanalyse van de HIJ-PROPER studie suggereert dat een combinatietherapie van zowel de inhibitie van de cholesterolsynthese als de cholesterolabsorptie mogelijk van belang kan zijn bij het verminderen van cardiovasculaire events bij deze patiënten”.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: