Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder kliniekbezoeken maar geen klinisch voordeel van op afstand monitoren van CRT

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

MORE-CARE - Effects of remote monitoring on outcomes and use of healthcare resources in heart failure patients with biventricular defibrillators

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Giuseppe Boriani (Modena, Italy)
 

Achtergrond

Van cardiale resynchronisatietherapie (CRT) is aangetoond dat het mortaliteit en rehospitalisatie verlaagt in bepaalde patiënten met hartfalen (HF), maar het risico op ziekenhuisopname blijft hoog. Op afstand monitoren (RM) van implanteerbare cardiale devices faciliteert device follow-up en snelle preventieve actie met het doel om HF-uitkomsten te verbeteren. Het is echter nog niet duidelijk of RM klinische uitkomsten kan verbeteren en leidt tot een gunstige economische situatie.
De MORE-CARE studie beoogde te evalueren of RM meer klinische en/of economische waarde biedt in vergelijking met standaard follow-upstrategieën in de context van management van systolisch HF-patiënten met een CRT-D. Het was een internationale multicenter (64 centra), gerandomiseerde studie met twee armen, die 917 patiënten includeerde met een CRT-ICD indicatie volgens de ESC 2009 richtlijnen (LVEF<37%, NYHA klasse III-IV, QRS>120 ms, geoptimaliseerde medische behandeling), geen permanente AT/AF en met een eerste implantatie van CRT-D. De ‘remote’-groep werd eerst vier maanden op afstand gevolgd, daarna was er een follow-up 8 van maanden in de kliniek, en daarna nog 12 maanden op afstand follow-up. De controlegroep had alle follow-upbezoeken in de kliniek.
De studie werd voortijdig beëindigd wegens trage inclusie, waardoor de power onvoldoende was voor het primaire eindpunt.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werd geen verschil gezien in het primaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken, CV of device-gerelateerde ziekenhuisopnames tussen de beide groepen (2-jaars eventrates: 130/437 (29.7%) in remote, 123/428 (28.7%) in controlegroep, HR: 1.02, 95%CI: 0.80-1.30, P=0.889).
  • Ten aanzien van gebruikte zorgdiensten, waren ziekenhuisopnames voor alle redenen vergelijkbaar in beide groepen (2-jaars eventrates 96 in 707 FU-jaren in de remote-arm, vs. 90 events in 696 FU-jaren (Adj RR: 1.02, P=0.833).
  • In de remotegroep kwamen minder bezoeken aan de spoedeisende hulp voor, die niet leidden tot ziekenhuisopname (11.4 events per 707 FU-jaren vs. 16.0 per 696 FU-jaren, adj RR: 0.72, 95%CI: 0.53-0.98, P=0.037).
  • Gebruik van zorgfaciliteiten om CV redenen was 48% lager in de remotegroep (2-jaars eventrates van 3.7 vs. 6.0 per 100 patiënten, P<0.001).
  • Een kostenbesparing met RM van €2899 per 100 patiënten over 2 jaar werd berekend, die bijna geheel toe te schrijven was aan de afname van kliniekbezoeken, (incidence rate ratio (IRR): 0.59, 95%CI: 0.56-0.62, P<0.001), ondanks een toename van ongeplande bezoeken in de RM-arm (IRR: 2.80, 95%CI: 2.16-3.63, P<0.001).
  • Er was een reiskostenbesparing van €145 per patiënt over 2 jaar met RM ten opzichte van standaard follow-up.
  • Er waren geen verschillen tussen de groepen in veiligheidsmaten of kwaliteit van leven-maten.

Conclusie

In HF-patiënten waarbij een CRT-D was geïmplanteerd, verminderde het op afstand monitoren van de device mortaliteit of het risico op CV of device-gerelateerde hospitalisatie niet. Het gebruik van remote monitoring had een gunstige impact op het gebruik van zorg, door een daling van 41% in kliniekbezoeken, zonder de patiëntveiligheid te beperken. Het gunstige profiel ten aanzien van kostenbesparing geldt voor zowel het perspectief van de gezondheidszorg als van de patiënt.
"Deze bevindingen laten zien dat remote monitoring mortaliteit en ziekenhuisopnames niet vermindert. Veel van onze deelnemers hadden aanzienlijke comorbiditeiten, en ongeveer twee derde van de ziekenhuisopnames in deze studie waren gerelateerd aan comorbiditeiten, in plaats van CV redenen per se. Real-world data suggereren dat comorbiditeiten daarom de impact van remote monitoring kan dempen. Desalniettemin laten onze data zien dat op afstand monitoren veilig is en de uitkomst niet in het geding brengt," aldus Giuseppe Boriani in een persbericht.
 

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Deze studie is 28 augustus gepubliceerd in het Eur J Heart Fail
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: