Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PET betere diagnostische precisie bij verdenking op CAD

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 29 aug. 2016

PACIFIC trial - Head-to-head comparison of coronary CT angiography, myocardial perfusion SPECT, PET, and hybrid imaging for diagnosis of ischemic heart disease

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Ibrahim Danad (VUmc, Amsterdam, Netherlands)
 

Achtergrond

Er bestaan diverse opties voor non-invasieve diagnostische testen die gebruikt kunnen worden wanneer patiënten voor de eerste keer presenteren met verdenking op coronaire arterieziekte (CAD). Er is weinig bewijs over welke methode het beste is, en richtlijnen geven geen voorkeur.
De PACIFIC trial is daarom een head-to-head vergelijking van de meest gebruikte niet-invasieve technieken om myocardiale perfusie of ernst van coronaire stenose te evalueren, te weten coronaire computed tomography angiography (CCTA), single photon emission CT (SPECT) en positron emission tomography (PET) beeldvormingstechnieken, op basis van fractional flow reserve (FFR). Hybride combinaties van PET en CCTA of SPECT en CCTA werden ook geëvalueerd, om vast te stellen of cardiale hybride imaging extra diagnostische waarde heeft ten opzichte van enkelvoudige beeldvormingstechnieken. 208 patiënten met verdenking op CAD werden geïncludeerd in het VU medisch centrum. Initieel ondergingen alle patiënten de gouden standaard diagnostische test, namelijk invasieve coronaire angiografie, en daarna werden de andere technieken uitgevoerd.

 
Belangrijkste resultaten

  • Invasieve coronaire angiografie toonde in 44.2% van de patiënten hemodynamisch significante CAD aan.
  • Ten opzichte van de gouden standaard, was PET significant 85% accurater om coronaire ischemie te diagnosticeren, en CCTA 74% (P<0.01) en SPECT 77% (P<0.01).
  • De sensitiviteit van de niet-invasieve benaderingen was 87% voor PET, 90% voor CCTA en 57% voor SPECT, en de respectievelijke specificiteiten waren 60%, 94% en 84%.
  • Diagnostische accuratesse werd niet vergroot door ofwel hybride CCTA/SPECT of CCTA/PET, maar leidde tot een toename van valsnegatieve en een afname van valspositieve resultaten (P<0.001).

Conclusie

De PACIFIC studie laat zien dat bij verdenking op CAD, PET grotere diagnostische precisie biedt dan ofwel SPECT of CCTA. “Deze studieresultaten zijn nieuw en weerspiegelen bij mijn weten de eerste evaluatie van diagnostische prestatie van niet-invasieve beeldvormingstechnieken ten opzichte van een breed geaccepteerde referentie-standaard voor functioneel significant CAD,” aldus Ibrahim Danad in een persbericht. “Deze resultaten zullen zeker tot verder onderzoek leiden. Er is altijd veel discussie over of we SPECT of PET moeten gebruiken als initiële functionele test voor onze patiënten. Ik denk dat we meer moeten investeren in klinische PET beeldvorming; dat is de toekomst. Het is handiger voor de patiënt in termen van tijd, nauwkeurigheid en stralingsdosering.”
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: