Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS door plaque-erosie kan gestabiliseerd worden zonder stent, met antitrombotische therapie

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 30 aug. 2016

Effective anti-thROmbotic therapy without Stenting: Intravascular OCT-based management in plaque erosioN (the EROSION study)

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Ik-Kyung Jang (Boston, MA, VS)
 

Achtergrond

De meeste gevallen (60%) van acuut coronair syndroom (ACS) worden veroorzaakt door plaqueruptuur, terwijl plaque-erosie verantwoordelijk is voor ongeveer 25-44% van de gevallen. De beide fenomenen hebben een verschillende onderliggende pathologie, die ontvankelijk zijn voor antitrombotische therapie. Bij plaque-erosie blijft de vasculaire integriteit meer intact dan bij ruptuur.
Plaqueruptuur kan worden onderscheiden van plaque-erosie met intracoronaire optische coherentietomografie (OCT). In deze proof-of-concept studie werden dit toegepast in 405 ACS-patiënten die presenteerden op de spoedeisende hulp en coronaire angiografie ondergingen. De studie testte de hypothese dat patiënten met plaque-erosie gestabiliseerd kunnen worden met effectieve antitrombotische behandeling zonder stentplaatsing, daarbij zowel vroege als late stent-gerelateerde complicaties voorkomend.
Patiënten kregen aspirine, ticagrelor en ongefractioneerde heparine (UFH) voor catheterisatie. Glycoproteïne IIb/IIIa remmer of aspiratietrombectomie werd uitgevoerd op inschatting van de behandelend cardioloog. UFH en laagmoleculairgewicht heparine werd gegeven 3 aanvullende dagen. DAPT bestaande uit aspirine en ticagrelor werd voortgezet. Follow-up OCT werd uitgevoerd na 1 maand.
 

Belangrijkste resultaten

  • In 60.7% werd plaqueruptuur gezien en erosie kwam voor bij 25.4% (n=103) van de patiënten.
  • Na 1 maand bereikten 47 van de 60 patiënten (78.3%) het primaire eindpunt, namelijk meer dan 50% reductie in het trombusvolume.
  • 22 Patiënten had geen resttrombus na 1 maand (100% reductie).
  • OCT analyse liet zien dat het mediane trombusvolume afnam van 3.7 mm bij baseline (n=60) naar 0.2 mm bij follow-up (n=55), wat een mediane procentuele daling betekent van -94.2% (IQR: -100.0 tot -63.7, P<0.001). (Gemiddeld volume: daling van 10.0 mm tot 1.7 mm, gemiddelde daling -79.2, SD: 27.7, P<0.001).
  • Mediane minimale flow area nam toe van 1.7 mm2 bij baseline naar 2.1 bij follow-up, met een mediane procentuele stijging betekent van 15.0% (IQR: -8.6 tot 40.5 P=0.002). (gemiddelde minimale flow area was 2.3 bij baseline en 2.9 bij follow-up, gemiddelde stijging: 27.4, SD: 56.4, P=0.001).
  • Een patiënt overleed door een gastro-intestinale bloeding tijdens DAPT, en een andere had geen verbetering in de stenotische arterie na 1 maand, waarop werd besloten PCI te doen.

Conclusie

Deze pilotstudie laat zien dat erosie bij een kwart van de ACS-patiënten de onderliggende pathologie was. Antitrombotische therapie zonder stentimplantatie bleek trombusvolume effectief te verlagen en het vergrootte het stroomgebied zonder terugkerende events op 1 maand.
Gerandomiseerde studies zijn nodig om deze data te reproduceren en om de langetermijnuitkomst van deze nieuwe behandelstrategie te evalueren in patiënten met ACS als gevolg van plaque-erosie.
“Als deze conservatieve benadering zonder een metalen stent of een polymeer scaffold effectief en veilig blijkt, kan het een nieuw behandelparadigma worden voor meer dan een kwart van de patiënten met ACS, daarmee vroege en late stent-gerelateerde complicaties voorkomend,” aldus Ik-Kyug Jang in een persbericht. “Momenteel worden alle patiënten met ACS uniform behandeld met stenting, ongeacht onderliggende pathologie. Deze studie toont voor het eerst aan dat patiënten met ACS als gevolg van erosie baat kunnen hebben bij een gepersonaliseerde behandeling met antitrombotische medicatie. Als we patiënten met erosie zonder invasieve procedure kunnen identificeren, kunnen deze patiënten een conservatief traject in gestuurd worden in plaats van invasieve katheterisatie en stentimplantatie.” Tijdens de persconferentie voegde Jang toe dat ze biomarkers proberen te vinden om erosie van ruptuur te kunnen onderscheiden.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: