Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Drug-eluting stent niet beter dan bare metal stent

ESC - 2016 Rome

Nieuws - 30 aug. 2016

Less efficacy than expected in largest drug-eluting stent trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2016 door: Kaare Harald Bonaa (Trondheim, Noorwegen)
 

Achtergrond

De ESC richtlijnen bevelen drug-eluting stents (DES) aan en geven voorkeur aan DES boven bare metal stents (BMS) .
 
De “Norwegian coronary stent trial” (NorStent) gerandomiseerde real-world studie onderzocht de effectiviteit van DES ten opzichte van de huidige veel gebruikte BMS. Deze studie includeerde 9013 patiënten met stabiele angina pectoris (n=2636) of acuut coronair syndroom (n=6377) bij wie percutane coronaire interventie (PCI) noodzakelijk was.
 

Belangrijkste resultaten

  • Bij 95% van de DES patiënten werd een nieuwe-generatie stent geplaatst: bij 83% een everolimus-eluting stent en bij 12% een zotaroliumus-eluting stent.
  • Na 6 jaar follow-up was er geen significant verschil in het primaire eindpunt totale mortaliteit of niet-fataal myocardinfarct tussen patiënten met een DES of BMS: de cumulatieve frequentie was 16.9% en 17.4% respectievelijk, HR 0.98 (95%CI 0.88-1.09, P=0.66).
  • Ook de secundaire eindpunten fysieke beperking, onstabiele angina of kwaliteit van leven waren niet significant verschillend.
  • Het aantal patiënten waarbij revascularisatie nodig was, was lager in de DES groep dan in de BMS groep (HR 0.76, 95%CI 0.69-0.85, P<0.001): de event rate voor DES was 16.5% en voor BMS was 19.8%.

Conclusie

Uit de data van de NorStent studie blijkt dat het bewijs voor de betere nieuwere DES ten opzichte van BMS niet zo sterk als altijd gedacht. Patiënten bij wie een DES geplaatst is, leven niet langer, noch beter dan patiënten bij wie een BMS is geplaatst. Er zouden 30 patiënten behandeld moeten worden met een DES in plaats van met een BMS, om 1 revascularisatie te voorkomen. In eerdere studies werd een number needed to treat van 15 gevonden, zei Kaare Bonaa tijdens de persconferentie.
Daarom zouden zowel DES als BMS aanbevolen moeten worden voor de behandeling van coronaire revascularisatie. BMS is veilig en blijft een optie voor sommige patiënten, bijvoorbeeld diegenen met een hoog bloedingsrisico of wie geen langdurige DAPT kunnen nemen, aldus Bonaa.
Op de vraag of BMS ook kostenbesparend is ten opzichte van DES antwoordde Bonaa dat dit niet bekeken is, maar dat hij denkt dat de kosten voor DES en BMS gelijk zullen zijn, gezien de hogere kosten voor DES opgeheven zullen worden met de preventie van hospitalisatie voor revascularisatie wanneer een BMS zou worden gebruikt.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
 
Op 30 augustus werd het bijbehorende artikel gepubliceerd in NEJM.
Ook is een editorial geplaatst dat volgens de presenter deze resultaten gebalanceerd in perspectief van eerdere trials plaatst.
 
Het ESC Journaal 2016 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: