Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband hoge niveaus van vier inflammatoire biomarkers met beroerterisico

Literatuur - Shoamanesh A et al., Neurology 2016

Circulating biomarkers and incident ischemic stroke in the Framingham Offspring Study

 
Shoamanesh A, Preis SR, Beiser AS, et al.
Neurology 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

De Framingham Stroke Risk Profile score wordt gebruikt voor risicostratificatie van individuen met een hoog risico op toekomstige vasculaire events. De risicoscore geeft richting aan behandelstrategieën.
De pathogenese van beroerte wordt beïnvloed door inflammatoire processen. Dat leidde tot de hypothese dat inclusie van inflammatoire biomarkers het voorspellend vermogen van de Framingham Stroke Risk Profile score zou kunnen versterken.
In deze studie werd de relatie van inflammatoire biomarkers met het risico op incidente ischaemisch stroke (IIS) geëvalueerd in een zelfstandig wonend cohort van 3224 Framingham nazaten deelnemers. De geëvalueerde inflammatoire biomarkers waren: CRP (C-reactieve proteïne), tHcy (totaal homocysteïne), TNFR2 (tumor necrosis factor receptor 2), en VEGF (vasculaire endotheliale groeifactor). Tijdens een gemiddelde follow-up van 9.3 jaar maakte 3% van de deelnemers een IIS door.
 

Belangrijkste resultaten

Model 1 (inclusief leeftijd en sekse): Deze biomarkers waren geassocieerd met een risico op IIS:
  • CRP: HR: 1.28; 95% CI: 1.04–1.56
  • TNFR2: HR: 1.33; 95% CI: 1.09–1.63
  • tHcy: HR: 1.32; 95% CI: 1.11–1.58
  • VEGF: HR: 1.25; 95% CI 1.07–1.46
Model 2 (aanvullende correctie voor SBP, hypertensiebehandeling, huidige roker, DM, CVD, AF): deze associaties bleven statistisch significant: 
  • TNFR2: HR: 1.24; 95% CI: 1.02–1.51
  • tHcy: HR: 1.20; 95% CI: 1.01–1.43
  • VEGF: HR: 1.21; 95% CI: 1.04–1.42 
VEGF droeg met het grootste discriminatoire vermogen bij aan het Framingham Stroke Risk Profile score ten opzichte van de andere biomarkers (NRI: 0.27; 95% CI: 0.03–0.50; P = 0.05).
De inclusie van alle biomarkers leidde tot de grootste verbetering in het voorspellen van IIS (NRI: 0.34; 95% CI: 0.12–0.57; P = 0.05).
 

Conclusie

In zelfstandig levende individuen uit het Framingham nazaten cohort, werd het voorspellend vermogen van de Framingham Stroke Risk Profile score voor IIS significant verbeterd door toevoeging van vier inflammatoire biomarkers. Dit suggereert dat deze biomarkers verder onderzocht zouden moeten worden als therapeutische doelwitten voor primaire beroertepreventie.
 
Vind dit artikel online op Neurology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: