Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een vergelijking van SPRINT resultaten met die van de VS populatie met hypertensiebehandeling

Literatuur - Egan BM et al., Hypertension 2016

Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) and Target Systolic Blood Pressure in Future Hypertension Guidelines

 
Egan BM, Li J, Wagner CS
Hypertension 2016 Aug;68(2):318-23
 

Achtergrond

Uit de ‘systolic blood pressure (SBP) intervention trial’ (SPRINT) was geconcludeerd dat een systolische bloeddruk (SBP) target van <120 mmHg in een grotere reductie van cardiovasculaire (CV) events en mortaliteit resulteerde, vergeleken met een target van <140 mmHg [1]. Dit leidde tot de vraag of voor de toekomstige richtlijnen een verlaging van het SBP target naar onder de 130 of 120 mmHg moet worden overwogen.
 
In de SPRINT trial werd intensieve behandeling (SBP target <120 mmHg) vergeleken met de standaard behandeling (SBP target <140 mmHg). Bij de interpretatie van de SPRINT data moet rekening worden gehouden met twee dingen:
  • Er wordt aangenomen dat de standaard behandeling resulteert in gelijke of lagere SBP waardes dan SBP waardes die normaal worden bereikt wanneer volwassenen (in dit geval uit de VS) behandeld worden met bloeddrukverlagende middelen. Als dit niet het geval is dan zijn de resultaten met betrekking tot de intensieve behandelarm mogelijk overschat.
  • Ook is aangenomen dat intensieve behandeling in een lager gemiddelde SBP resulteert dan in volwassenen (in dit geval uit de VS) die worden behandeld met bloeddrukverlagende middelen en een SBP behalen van onder de 140 mmHg. Als dit niet het geval is dan is de rationale om het target te verlagen minder aannemelijk.
Om deze impliciete aannames te onderzoeken gebruikten Egan en collega’s data uit de ‘National health and nutrition examination survey (NHANES)’. Gemiddelde SBP werd vergeleken in 3 NHANES groepen: een SPRINT-like groep die voldoet aan alle SPRINT criteria, alle volwassenen ≥18 jaar en alle volwassenen ≥18 jaar maar zonder de SPRINT-like groep en anderen met SPRINT-exclusiecriteria. Ten tweede werd de gemiddelde SBP in dezelfde 3 NHANES groepen met behandelde hypertensie en SBP <140 vergeleken met de gemiddelde SBP bij SPRINT intensieve behandeling.
 

Belangrijkste resultaten

  • 2882 NHANES patiënten waren ≥18 jaar en behandeld voor hypertensie. 684 van deze patiënten vielen in de SPRINT-like groep en 741 waren volwassenen zonder SPRINT-criteria en met SPRINT-exclusiecriteria.
  • De gemiddelde SBP die bij de SPRINT-like patiënten werd behaald was 133.0 mmHg, wat lager is dat het gemiddelde dat behaald werd bij de SPRINT patiënten met standaard behandeling (134.6 mmHg na 3.26 jaar trial). De gemiddelde SBP die in alle volwassenen werd behaald was 130.1 en in alle volwassenen exclusief de SPRINT-like en diegenen met SPRINT-like exclusiecriteria was dit 124.6 mmHg.
  • SBP verlaging tot <140 mmHg werd het vaakst behaald in volwassenen excl. SPRINT-like groep (81.9%), het laagst in de SPRINT-like deelnemers (66.2%), en was gemiddeld in alle behandelde volwassenen (72.2%).
  • Van de SPRINT-like patiënten die een SBP <140 mmHg behaalden, had 68.3% ook een SBP <130 mmHg. Van de volwassenen excl. SPRINT-like patiënten had 83.4% een SBP verlaging tot onder de 130 mmHg.
 

Conclusie

Omdat SPRINT-like volwassen patiënten uit de VS even lage of nog lagere SBP waardes behaalden dan de SPRINT standaard behandelde patiënten, zijn de resultaten van de SPRINT intensief behandelde patiënten mogelijk overschat. Het verschil was mogelijk nog groter wanneer er gecorrigeerd was voor het verschil in bloeddruk als gevolg van manier van meten tussen de cohorten (conventioneel versus geautomatiseerd).
 
Daarnaast hebben volwassenen die behandeld zijn voor hypertensie en een bloeddruk van <140 behaald hebben, vergelijkbare SBP waardes als degene die volgens het intensieve protocol van de SPRINT trial behandeld waren. Dit zwakt de rationale voor verlaging van het SBP target af.
 
Volgens het standaard behandelprotocol van SPRINT, werd de bloeddrukverlagende therapie verminderd wanneer de SBP onder een bepaald punt kwam. De SPRINT standaardbehandeling droeg echter bij aan hogere SBP waardes. Dit suggereert daarom dat het aanzienlijke aantal volwassenen die een SBP <140 mmHg bereiken, alsmede een SBP <130, baat hebben bij de bloeddrukverlagende therapie en er bij deze patiënten dus geen therapie onthouden moet worden.
 
Vind deze publicatie online op Hypertension
 

Referenties

1. The SPRINT research group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N. Engl. J. Med. 2015;373:2103-2116

Deel deze pagina met collega's en vrienden: