Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent voordeel van ARNI in HF ongeacht achtergrondtherapie

Literatuur - Okumura N et al., Circ Heart Fail. 2016;9:e003212

Effects of Sacubitril/Valsartan in the PARADIGM-HF Trial (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) According to Background Therapy

 
Okumura N, Jhund PS, Gong J, et al, on behalf of the PARADIGM-HF Investigators and Committees
Circ Heart Fail. 2016;9:e003212
 

Achtergrond

Sacubitril/valsartan, een first-in-class angiotensine receptor neprilysineremmer, wordt aanbevolen als een effectiever alternatief voor een ACE-remmer voor HF patiënten met verminderde ejectiefractie die andere evidence-based behandeling krijgen voor deze indicatie [1,2].
In deze analyse werden de uitkomsten van patiënten in de PARADIGM-HF studie [3,4] die sacubitril/valsartan ontvingen vergeleken met die van diegenen op enalapril, uitgesplitst naar achtergrondgebruik van bètablokkers, mineralocorticoïd receptorantagonisten (MRAs), diuretica, digitalis glycosides geïmplanteerde cardioverter/defibrillatordevices, en eerdere coronaire revascularisatie. Alleen subgroepen met ten minste 1000 patiënten werden beschouwd.
 

Belangrijkste resultaten

De meeste gerandomiseerde patiënten werden behandeld met een diureticum (80%) en bètablokker (93%) en 47% van diegenen op een bètablokker ontvingen >50% van de aanbevolen dosering. Verder werden 56% behandeld met een MRA, 30% met digoxine, 15% had een defibrillerend device (ICD/CRT) en 31% had coronaire revascularisatie ondergaan.
Over het algemeen was de hazard ratio van sacubitril/valsartan vs. enalapril:
 • HR: 0.80; 95% CI: 0.73–0.87; P<0.001 voor het primaire samengestelde eindpunt (CV sterfte of HF hospitalisatie)
 • HR: 0.80; 95% CI: 0.71–0.89; P<0.001 voor CV sterfte.
Het effect van sacubitril/valsartan was consistent in alle onderzochte behandelsubgroepen. De hazard ratio voor het primaire eindpunt varieerde van 0.74 tot 0.85 en voor CV sterfte van 0.75 tot 0.89, zonder significant behandeling-by-subgroep interactie. Ten aanzien van het primaire eindpunt werd gezien: 
 • HR: 0.83; 95% CI: 0.65-1.04 voor patiënten niet op diuretica
 • HR: 0.80; 95% CI: 0.72-0.87 voor patiënten op diuretica
 • HR: 0.74; 95% CI: 0.65-0.84 voor patiënten niet op MRAs
 • HR: 0.85; 95% CI: 0.76-0.96 voor patiënten op MRAs
 • HR: 0.81; 95% CI: 0.73-0.91 voor patiënten niet op digoxine
 • HR: 0.78; 95% CI: 0.67-0.90 voor patiënten op digoxin
 • HR: 0.79; 95% CI: 0.72-0.87 voor patiënten zonder ICD/CRT
 • HR: 0.84; 95% CI: 0.67-1.04 voor patiënten met ICD/CRT
 • HR: 0.83; 95% CI: 0.74-0.92 voor patiënten zonder eerdere coronaire revascularisatie
 • HR: 0.74; 95% CI: 0.63-0.86 voor patiënten met eerdere coronaire revascularisatie
 • HR: 0.82; 95% CI: 0.72-0.93 voor patiënten op < 50% β-blokker streefdosering
 • HR: 0.82; 95% CI: 0.72-0.94 voor patiënten op ≥50% β-blokker streefdosering
 

Conclusie

In deze analyse van de PARADIGM-HF studie, werd een consistent voordeel van sacubitril/valsartan ten opzichte van enalapril gezien, ongeacht de achtergrondtherapie, inclusief gebruik van een diureticum, MRA, digoxine, en geïmplanteerde hartdefibrillator. Een vergelijkbaar voordeel werd ook gezien patiënten met en zonder eerdere coronaire revascularisatie, en ongeacht bètablokkerdosering.
 
Vind dit artikel online op Circ Heart Fail


References

1. Moe GW, Ezekowitz JA, O’Meara E, et al; Canadian Cardiovascular Society. The 2014 Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Guidelines Focus Update: anemia, biomarkers, and recent therapeutic trial implications. Can J Cardiol. 2015;31:3–16.
2. Braunwald E. The path to an angiotensin receptor antagonist-neprilysin inhibitor in the treatment of heart failure. J Am Coll Cardiol. 2015;65:1029–1041.
3. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al; PARADIGMHF Committees and Investigators. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–1073.
4. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, et al; PARADIGMHF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: