Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Relatie hogere LDL-c en niet-HDL-c met hoger risico op MACE in patiënten met arteriële ziekte

Literatuur - van den Berg MJ et al., Am J Cardiol 2016

Low-Density Lipoprotein Cholesterol, None High-Density Lipoprotein Cholesterol, Triglycerides, and Apolipoprotein B and Cardiovascular Risk in Patients With Manifest Arterial Disease

 
van den Berg MJ, van der Graaf Y, de Borst GJ, et al.
Am J Cardiol 2016;118:804-810
 

Achtergrond

Studies die bepalen welke lipidenparameters gerelateerd zijn aan het risico op CV events hebben aangetoond dat apoB en non-HDL-c krachtiger markers zijn dan LDL-c, en dat triglyceriden-rijke remnants ook een merker kunnen zijn in deze context [1]. Echter, de meeste van deze studies werden ofwel uitgevoerd in een primaire preventiestudie, of het waren gerandomiseerde gecontroleerde statinestudie in een secundaire preventiesetting [2]. Bovendien lijkt het type of de mate van atherosclerose het verband tussen lipiden en het risico op recidief CV events ook te beïnvloeden [3].
In deze studie werd de relatie tussen LDL-c, non-HDL-c, triglyceriden en apoB en het optreden van toekomstige vasculaire events en sterfte geëvalueerd in 7216 patiënten met klinisch manifeste arteriële ziekte. Data werden gebruik van patiënten geïncludeerd in het lopende prospectieve Second Manifestation of Arterial Disease (SMART) cohort. Er werd ook bepaald of de locatie van vasculaire ziekte deze relatie beïnvloedt.
 

Belangrijkste resultaten

  • Tijdens een mediane follow-up van 6.5 jaar, werd een hoger MACE risico gezien bij 1 SD hoger LDL-C (HR: 1.15; 95% CI: 1.09-1.22), non-HDL-C (HR: 1.17; 95% CI: 1.11-1.23), triglyceriden (HR: 1.12; 95% CI: 1.06-1.19), en apoB (HR: 1.12; 95% CI: 0.99-1.27).
  • De relatie tussen triglyceriden niveau en het risico op MACE was afhankelijk van de locatie van vasculaire ziekte bij inclusie (P=0.04 voor interactie triglyceriden en type vasculaire ziekte).
  • Voor LDL-c en non-HDL-c bleek de interactie niet statistisch significant (respectievelijk P=0.66 en P=0.58). Na correctie bleek 1 SD hogere LDL-c en non-HDL-c gerelateerd aan een hoger risico op MACE in patiënten met een geschiedenis van cerebrovasculaire ziekte, CAD of polyvasculaire ziekte.
  • Ten opzichte van het laagste kwartiel voor risico op vasculaire sterfte, hadden patiënten in het topkwartiel van non-HDL-c een HR: 2.09; 95% CI: 1.62-2.69 voor het risico op vasculaire mortaliteit, HR: 1.60; 95% CI: 1.34-1.91 voor het risico op toekomstige MACE en HR: 1.54; 95% CI: 1.29-1.83.
  • De relaties tussen LDL-c of triglyceriden en toekomstige MACE waren minder sterk (hoogste vs. laagste kwartiel: LDL: HR: 1.47, 95%CI: 1.24-1.75; triglyceriden HR: 1.32, 95%CI: 111 – 1.57), evenals de relaties met het risico op sterfte door alle oorzaken (LDL: HR: 1.38, 95%CI: 1.16-1.63, triglyceriden: HR: 1.19, 95%CI: 1.00-1.40).
  • Het risico op stroke was hoger in het top (>3.53 mmol/L) vs. het laagste kwartiel (<2.12 mmol/L) van LDL-C (HR: 1.88, 95%CI: 1.22-2.64). Het risico op toekomstig myocardinfarct was hoger in het topkwartiel van triglyceriden (>2.00 mmol/L, HR: 1.63, 95%CI: 1.20-2.21) en voor patiënten het hoogste kwartiel van non-HDL-C (HR: 1.55, 95%CI: 1.15-2.08).
  • Geen van de apoB kwartielen bleek geassocieerd met een van de eindpunten in vergelijking met het laagste kwartiel.
 

Conclusie

In het grote prospectieve secundaire preventiecohort SMART, waren hogere niveaus van LDL-c en non-HDL-c gerelateerd aan een hoger risico op MACE in patiënten met cerebrovasculaire, coronaire arterie- of polyvasculaire aandoeningen. Deze relatie werd niet gezien in patiënten met abdominale aorta-aneurysme of perifere arterieziekte. Hogere triglyceridenniveaus waren ook gerelateerd aan een hoger risico op MACE in patiënten met cerebrovasculaire ziekte of coronaire arterieziekte.
 
Vind dit artikel online op Am J Cardiol
 

References

1. Arsenault BJ, Rana JS, Stroes ES, et al. Beyond low-density lipoprotein cholesterol: respective contributions of non-high-density lipoprotein cholesterol levels, triglycerides, and the total cholesterol/high-density lipoprotein cholesterol ratio to coronary heart disease risk in apparently healthy men and women. J Am Coll Cardiol 2009;55:35-41.
2. Barter PJ, Ballantyne CM, Carmena R, et al. Apo B versus cholesterol in estimating cardiovascular risk and in guiding therapy: report of the thirty-person/ten-country panel. J Intern Med 2006;259:247-258.
3. Achterberg S, Cramer MJ, Kappelle LJ, et al. Patients with coronary, cerebrovascular or peripheral arterial obstructive disease differ in risk for new vascular events and mortality: the SMART study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:424-430.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: