Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Regelmatig thee drinken geassocieerd met minder CV events

Literatuur - Miller PE, et al, Am J Med, 2016

Associations between coffee, tea, and caffeine intake with coronary artery calcification and cardiovascular events


Miller PE, Zhao D, Frazier-Wood AC, et al.
Am J Med 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Cafeïne, het meest bestudeerde actieve ingrediënt van thee en koffie, heeft kortdurende cardiovasculaire (CV) effecten, zoals verhoogde plasma renineniveaus, perifere vasoconstrictie, verhoogde bloeddruk en cardiale aritmie. Het is echter ook geassocieerd met een lagere incidentie van diabetes en het heeft een positief effect op de endotheelfunctie [1,2].
 
Er is veel tegenstrijdige data over de associatie van koffie en thee drinken met CV uitkomsten. Dit komt mogelijk door de eventuele factoren die voor confounding zorgen, zoals demografie en andere voedingsmiddelen [3,4]. Daarom is het in studies belangrijk om een diverse populatie te analyseren, met verschillende sociaal-demografische en klinische eigenschappen.
 
In deze studie met 6.508 deelnemers is met behulp van de multi-etnische studie van artherosclerose (MESA), de associatie tussen thee- en koffieinname en de prevalentie en progressie van coronair calcium (CAC) bekeken, alsmede de relatie met CV events. Personen met een voorgeschiedenis van CV ziekte werden geëxcludeerd en de gemiddelde follow-up tijd was 11.1 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het percentage deelnemers dat 0, <1 en ≥1 kop koffie per dag dronk was respectievelijk 25.0%, 24.0% en 50.9%. Voor thee was dit respectievelijk 57.6%, 29.5% en 12.9%.
  • De prevalentie van een CAC score 0, 1-99 en ≥100 was respectievelijk 49.9%, 26.5% en 23.6%.
  • De incidentie van alle CV events en harde CV uitkomsten was respectievelijk 10.8 en 7.5 per 1000 persoonsjaren.
  • ≥1 kop koffie per dag gaf een hogere prevalentie van een CAC score ≥100, vergeleken met geen koffie: RR voor CAC score ≥100: 1.10 (95% CI: 0.89-1.35) in een multivariabele analyse. Het was niet geassocieerd met CAC progressie.
  • ≥1 kop thee per dag gaf een lagere prevalentie van een CAC score ≥100, vergeleken met geen thee: RR voor CAC score ≥100: 0.64 (95% CI: 0.49-0.84) in een multivariabele analyse. Hogere inname was ook geassocieerd met verminderde CAC progressie: progressieratio: 0.73 (95% CI: 0.61-0.87).
  • Meer cafeïne inname (2e vs 1ste kwartiel) was minder vaak geassocieerd met een CAC score ≥100: RR: 0.81 (95% CI: 0.66-1.00). Meer inname was ook geassocieerd met minder CAC progressie (progressieratio: 0.87, 95% CI: 0.76-1.00, wanneer 3e met 1e kwartiel werd vergeleken).
  • Er waren statistisch significante interacties voor CAC progressie tussen cafeïne en roken (P=0.008) en tussen cafeïne en geslacht (P=0.02). Deze associatie was sterker voor niet-rokers en voormalig rokers vergeleken met huidige rokers en in mannen vergeleken met vrouwen.
  • <1 kop koffie per dag was geassocieerd met een verhoogde incidentie van CV events, vergeleken met geen koffie (HR: 1.28, 95% CI: 1.02-1.61). Deze associatie was niet aanwezig voor ≥1 kop koffie per dag.
  • ≥1 kop thee per dag was geassocieerd met een lagere incidentie CV events vergeleken met geen thee (HR: 0.71, 95% CI: 0.53-0.95).
  • Cafeïne inname was niet geassocieerd met CV events.
 

Conclusie

Regelmatig thee drinken was geassocieerd met minder coronair calcium en CV events. Deze data ondersteunen het idee dat regelmatig thee drinken onderdeel is van een gezond dieet, zoals wordt aanbevolen door de ‘American Heart Association’.
 
Hoewel 'af en toe' koffie drinken was geassocieerd met een verhoogde CV incidentie, werd een neutrale associatie met CV incidentie en coronair calcium gezien voor regelmatige koffie- of cafeïne-inname. Dit suggereert dat regelmatig koffie drinken zonder verhoogd CV risico is.
 
Vind deze publicatie online op Am J med
 

Referenties

1. Robertson D, Frolich JC, Carr RK, et al. Effects of caffeine on plasma renin activity, catecholamines and blood pressure. N Engl J Med 1978;298:181-186.
2. Huxley R, Lee CM, Barzi F, et al. Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption in relation to incident type 2 diabetes mellitus: a systematic review with meta-analysis. Arch Intern Med 2009;169:2053-2063
3. Ding M, Bhupathiraju SN, Satija A, et al. Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systemic review and a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Circulation 2014;129:643-659
4. Sofi F, Conti AA, Gori AM, et al. Coffee consumption and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007;17:209–223

Deel deze pagina met collega's en vrienden: