Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Debat “Lipidenbehandeling: Treat to target of Fire and Forget”

Tweede Nationale Lipidendag

Nieuws - 1 okt. 2016

Prof. dr. Frank Visseren (UMCU Utrecht) en Prof. dr. Jacqueline de Graaf (Radboud UMC Nijmegen) gingen het debat “Lipidenbehandeling: Treat to target of Fire and Forget” aan, waarbij Visseren verheugd was met zijn “treat to target” stelling en De Graaf het publiek uitstekend wist te overtuigen met haar “Fire and Forget” verdediging. Opmerkelijk genoeg kwamen beiden tot de conclusie dat er gestreefd moet worden naar individuele streefwaarden.
De stelling van Visseren was “lipidenbehandeling is een packagedeal”. Bij een behandeling horen poliklinische bezoeken, waarvan sprake is geweest in alle gepubliceerde trials, en welke de behandeluitkomst op meerdere niveaus kunnen beïnvloeden. Bij een controlebezoek hoort een lipidenmeting, en daar moet een behandeldoel aan gekoppeld worden. Het streven naar een doel kan bijkomstige positieve effecten geven, zoals therapietrouw. Wel pleitte hij voor individuele streefwaardes. Ook van relatieve LDL reductie is bewezen dat het een klinisch effect heeft.

De Graaf begon haar betoog met de vraag waarom we bij iedere patiënt een lipidenmeting moeten uitvoeren, als toch al bekend is dat statines zorgen voor een 1 mmol reductie in LDL en dit leidt tot een 24% reductie van CVD. De HOPE-3 trial van intermediate risk patiënten is een goed voorbeeld waarbij geen rekening wordt gehouden met lipidenwaarden. Alle patiënten kregen dezelfde standaard rosuvastatine (10mg) behandeling, wat evengoed een CVD reductie van 25% opleverde. Vrijwel alle gepubliceerde trials zijn gedaan op populatieniveau, waardoor er toch geen juiste inschatting valt te maken van de populatie die baat heeft bij een aangepaste behandeling.
Wel gaf ook zij aan, dat er aangetoond is dat juist therapietrouw een belangrijke factor is. Individuele streefwaarden kunnen daarbij wel voordeel kunnen bieden. Wel merkte zij op dat de HOPE-3 aanpak wellicht een juiste benadering is voor onderontwikkelde landen, aangezien individuele benadering een relatief kostbaar plaatje oplevert.
Slides • 21-5-2016

Debat Lipidenbehandeling: Treat to target of Fire and forget?

Nationale Lipidendag 2016 Prof. dr. Frank Visseren (UMCU) pleitte voor treat to target tijdens het debat over lipidenbehandeling.

Slides • 21-5-2016

Debat Lipidenbehandeling: Treat to target of Fire and forget?

Nationale Lipidendag 2016 Prof. dr. Jacqueline de Graaf (Radboudumc, Nijmegen) verdedigde de ' Fire and forget' aanpak van lipidenbehandeling.


Download het volledige verslag

Tweede Nationale Lipidendag Meeting Impression

Download gratis het verslag van de Tweede Nationale Lipidendag om uit te printen of te lezen op uw e-Reader/tablet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: