Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nationale Hartfalendag 2016

Verslag, presentaties en video impressie van de Nationale Hartfalendag 2016, onder inhoudelijke auspiciën van de NVVC werkgroep hartfalen, gehouden op 30 september 2016

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Dr. Alexander H. Maass beveelt het gebruik van device diagnostiek voor patiëntenmanagement aan, met een combinatie van verschillende metingen. Atriumfibrilleren moet agressief worden behandeld, vooral bij CRT super-responders.

Hartfalendag : “Hartfalenzorg 2016 – een multidisciplinaire benadering

Nieuws - 13 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Dit jaar lag de focus op samenwerking tussen cardiologen, hartfalenverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessional. Het programma besloeg daarom onderwerpen variërend van diagnostiek tot palliatieve zorg en hoe het zorgtraject het beste vorm kan krijgen.

Dilaterende cardiomyopathie

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Folkert W. Asselbergs (UMC Utrecht)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Prof. dr. Folkert W. Asselbergs geeft een overzicht van genetische dilaterende cardiomyopathie. Dit kan ook voorkomen bij een negatieve familie-anamnese; DNA-onderzoek heeft daarom een toegevoegde waarde.

Update HF Connect

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Petra van Pol (Alrijne Ziekenhuis)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Petra van Pol geeft een update over de status van het HF Connect project en de uitrol in 2016/2017.

Update nieuwe werkgroep Palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Carolien Lucas (Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Dr. Carolien Lucas bespreekt de doelstellingen van de werkgroep Palliatieve zorg bij hartfalen en de knelpunten bij de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.

Beweegprogramma’s bij hartfalen

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag - Nicole Uszko- Lencer (MUMC+)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Nicole Uszko-Lencer bespreekt het belang van trainingsprogramma's voor hartfalenpatiënten. Zowel kracht als uithouding moeten worden getraind.

Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfalen

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Erica Rutten (FoodCon, Kinrooi, België)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Dr. Erica Rutten legt uit dat gezonde voeding als basis dient voor zowel obesitas, cachexie als sarcopenic obesity. Zout- en vochtreductie blijken effectief te zijn voor het behandelen van oedeem en de symptomen bij chronisch hartfalen

Wat zeggen de guidelines 2016 over hartfalen en co-morbiditeit?

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-la Rocca (MUMC+)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

HF dag 2016 Prof. dr. Hans Peter Brunner-la Rocca geeft een overzicht van de aanbevelingen uit de nieuwe ESC HF richtlijnen voor verschillende co-morbiditeiten. Er wordt in de richtlijnen met name ingegaan op voorkeur voor bepaalde medicatie en contra-indicatie voor bepaalde middelen bij verschillende co-morbiditeiten.

Nationale Hartfalendag 2016