Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nationale Antistollingsdag 2016

Verslag, presentaties en video impressie van de Derde Nationale Antistollingsdag, gehouden op 5 oktober 2016

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd trombo-embolierisico

3' educatie - 5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Dr. Roel Vink, Tergooi, Hilversum
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Dr. Roel Vink bespreekt aanbevelingen voor peri-operatief antistollingsbeleid uit de nieuwe richtlijn Antitrombotisch Beleid. Er wordt gedifferentieerd op bloedingsrisico en er wordt minder nadruk gelegd op overbruggen. Voor NOACs is overbruggen met LMWH niet zinvol.

NOACs – beleid bij bloedingen

3' educatie - 5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Prof. dr. Karina Meijer, UMCG
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Prof. dr. Karina Meijer geeft uitleg bij de verschillende opties voor het omgaan met bloedingen bij NOACs, die worden genoemd in de nieuwe richtlijn Antitrombotisch beleid.

Nationale Antistollingsdag

3 jan. 2017

Antistollingsdag 2016 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op de Nationale Antistollingsdag met als thema 'Antitrombotisch management 2016', gehouden op 5 oktober 2016 in Amersfoort.

Antistolling bij de oudere patiënt met AF

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Dr. Robert Tieleman overweegt of het terecht is dat veel artsen hogere leeftijd zien als een reden om geen antistolling te geven.

Opinie | Behandelduur DVT / longembolie - Visie vanuit de 1e en 2e lijn

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 dec. 2016

Antistollingsdag 2016 In een debat deelden huisarts Geersing en internist Huisman hun visie over wie welk deel van de antistollingszorg op zich zou moeten nemen.

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 jan. 2017
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Dr. Marieke Kruip besprak het hogere risico op trombose van niet-chirurgische opgenomen patiënten met bepaalde aandoeningen en/of risicofactoren. De Padua-risicoscore kan worden gebruikt om het risico in te schatten.

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd trombo-embolierisico

Nieuws - 10 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Dr. Roel Vink besprak aanbevelingen voor peri-operatief antistollingsbeleid uit de nieuwe richtlijn Antitrombotisch Beleid. Bij gebruik van NOAC's is bridging niet zinvol.

Antistolling bij hartfalen

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistolling 2016 Prof. dr. Freek Verheugt onderzocht, op basis van het beschikbare bewijs, of patiënten met hartfalen antistolling zouden moeten ontvangen.

NOAC’s – beleid bij bloedingen

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Prof. dr. Karina Meijer besprak het aanbevolen beleid bij bloedingen op een NOAC, en de nieuwe beschikbare antidota.

Keuze en gebruik antistolling in de huisartsenpraktijk – praktische handreikingen

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 dec. 2016
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Sander Van Doorn besprak wat de richtlijnen zeggen over wanneer antistolling voor te schrijven in de huisartspraktijk, en hoe beroerterisico kan worden ingeschat.

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten

3' educatie - 5 okt. 2016 - Antistollingsdag - Dr. Marieke Kruip (ErasmusMC, Rotterdam)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Dr. Marieke Kruip legt uit dat niet-chirurgische opgenomen patiënten een verhoogd risico hebben op trombose bij bepaalde aandoeningen en/of risicofactoren. Voor het vaststellen van het tromboserisico kan gebruikt gemaakt worden van de Padua risicoscore.

Antistolling bij hartfalen

3' educatie - 5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Antistollingsdag 2016 Prof. dr. Freek Verheugt praat over het nut van orale antistollingstherapie bij patiënten met hartfalen. Er loopt nu een studie bij ischemisch hartfalen, waarin een NOAC wordt toegevoegd aan antiplaatjestherapie.

Nationale Antistollingsdag 2016