Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijke variatie van recidief risico in vasculaire patiënten: verfijning risicostratificatie nodig

Literatuur - Kaasenbrood L, et al., Circulation 2016

Distribution of Estimated 10-Year Risk of Recurrent Vascular Events and Residual Risk in a Secondary Prevention Population

 
Kaasenbrood L, Boekholdt SM, van der Graaf Y, et al.
Circulation 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Er wordt vaak aangenomen dat het risico op recidief event vergelijkbaar is in de meeste patiënten met een klinische manifestatie van vasculaire ziekte. Het is echter onduidelijk of deze patiënten allemaal een hoog vasculair risico hebben, met name als ze volgens de huidige richtlijnen worden behandeld.
In deze studie werd de variatie in 10-jaars risico op recidief vasculaire events met behulp van de SMART risicoscore [1] bepaald in patiënten met CAD, CVD, PAD of aorta-aneurysma. Deze score werd gevalideerd in drie externe populaties: 9447 CAD patiënten uit de gebruikelijke dosering statine-arm van de TN en IDEAL studies, in 2366 patiënten met CVD van de placeboarm van de SPARCL en 6623 patiënten met PAD van beide armen in de CAPRIE trial [2-5]. Bovendien werd de bereikte risicoreductie op basis van door de richtlijnen aanbevolen doelstellingen ten aanzien van risicofactoren geëvalueerd, evenals het residuele risico.
 

Belangrijkste resultaten

Het geschatte 10-jaars risico op recidief vasculaire events en sterfte in patiënten met vaatziekte varieerde van <5% tot >50% (mediaan geschat risico: 17%, IQR: 11%-28%).
 • 18% van de patiënten had een 10-jaars risico van <10%,
 • 22% van de patiënten had een 10-jaars risico van >30%,
 • CAD patiënten hadden het laagste risico (mediaan 14%; IQR: 10%-20%),
 • Patiënten met poly-vasculaire ziekten hadden het hoogste risico (mediaan 35%; IQR: 23%-54%).
Externe validatie van de SMART risicoscore in TNT, IDEAL, SPARCL en CAPRIE:
 • Systematische overschatting van het risico werd gezien onder patiënten met een geschat 5-jaars risico >25% wat overeenkwam met een geschat risico van meer dan 40%.
 • Onderschatting van het risico werd gezien onder CAD patiënten met een 5-jaars risico <20% (10-jaars risico lager dan 35%).
Over het algemeen werd een mediaan te verlagen risico gezien van 5% (IQR: 2%-11%). Dit aanvullend verlaagbare risico was:
 • Het hoogst onder patiënten met aorta-aneurysma (16%, IQR: 9%-22%).
 • Het laagst in patiënten met CAD (3%, IQR: 1%-6%).
Het geschatte residuele 10-jaars risico op recidief vasculaire events varieerde aanzienlijk:
 • 47% van de patiënten had <10% risico
 • 9% van de patiënten had >30% ondanks risicofactordoelstellingen volgens de richtlijnen.
 • Patiënten met poly-vasculaire ziekte hadden het hoogste restrisico (mediaan: 22%, IQR: 14%-36%).
 • Patiënten met PAD hadden het laagste residuele risico (mediaan: 8%, IQR: 5%-12%).

Conclusie

Er is aanzienlijke variatie in het geschatte 10-jaarsrisico op recidief vasculaire events in patiënten met vasculaire ziekte, variërend van tussen de <10% en >30%. Het bereiken van richtlijn-aanbevolen risicofactordoelstellingen zou het 10-jaarsrisico tot minder dan 10% kunnen verminderen in de helft van de patiënten, maar het residuele risico vertoonde behoorlijke variatie, tot wel >30%.
Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat niet alle patiënten met vasculaire ziekte een even hoog risico lopen op recidief events, en deze patiënten zouden baat kunnen hebben bij betere risicostratificatie. De SMART risicoscore presteerde redelijk goed in externe validatiecohorten, met name in diegenen met een 10-jaarsrisico tot 40%.
 
Vind dit artikel online op Circulation
 

Referenties

1. Dorresteijn JA, Visseren FL, Wassink AM, et al. Development and validation of a prediction rule for recurrent vascular events based on a cohort study of patients with arterial disease: the SMART risk score. Heart. 2013;99:866-72.
2. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A, 3rd, et al. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2006;355:549-59.
3. CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet. 1996;348:1329-39.
4. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005;352:1425-35.
5. Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ, et al., Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering Study G. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294:2437-45.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: