Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veelgebruikte NSAIDs geassocieerd met hoger risico op ziekenhuisopname voor hartfalen

Literatuur - Arfè A et al., BMJ 2016

Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study

 
Arfè A, Scotti L, Varas-Lorenzo C, et al.
BMJ 2016; 354:i4857
 

Achtergrond

COX2-remmers en sommige traditionele niet-steroïde anti-inflammatoire drugs (NSAIDs: diclofenac, ibuprofen, naproxen) zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op atherotrombotische vasculaire events [1]. Van NSAID-gebruik is beschreven dat het geassocieerd is met een verhoogd risico op hartfalen (HF) in zowel gerandomiseerde als observationale studies [2-4]. Richtlijnen hebben daarom beperkingen aan het gebruik van deze medicaties in patiënten met HF opgenomen [5]. De dosis-responsrelatie tussen COX2-remmers en traditionele NSAIDs aan de ene kant, en het risico op HF aan de andere kant is echter niet duidelijk.
Het door de Europese Commissie gefinancierde multinationale Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory (SOS) Project is een CV en gastro-intestinale risico-evaluatie van individuele NSAIDs, welke hartfalen als uitkomst heeft opgenomen. Het is een nested case-controlestudie op basis van vijf electronische gezondheidszorgdossiers in vier Europese landen (Nederland, Italië, Duitsland en Verenigd Koninkrijk), op basis van real-world data van meer dan 7.5 miljoen NSAID-gebruikers. Volwassenen die ten minste één recept of uitgifte van een NSAID kregen tijdens 2000-10 werden geschikt geacht voor het cohort, tenzij ze NSAIDs voorgeschreven kregen in het voorafgaande jaar, of een diagnose hadden van kwaadaardige kanker, of werden in het afgelopen jaar opgenomen in het ziekenhuis met een primaire diagnose van HF. 24 555 063 persoonsjaren follow-up werden verzameld in het cohort. 92163 HF gevallen werden opgenomen tijdens follow-up.
 

Belangrijkste resultaten

  • Volgens gepoolde analyse hadden huidige (afgelopen 14 dagen) gebruikers van een NSAID een 20% hoger risico op HF-hospitalisatie dan voormalige gebruikers (OR: 1.19, 95%CI: 1.17-1.22).
  • Er werd een significant hoger risico op HF-hospitalisatie bij huidig gebruik van zeven NSAIDs en twee COX2-remmers, ten opzichte van eerder gebruik van enige NSAID (ketorolac, etoricoxib, indomethacin, rofecoxib, piroxicam, diclofenac, ibuprofen, nimesulide, en naproxen). De associaties waren onafhankelijk van HF diagnose en geslacht. ORs varieerden van 1.16 (95% CI: 1.07-1.27) voor naproxen tot 1.83 (95% CI: 1.66-2.02) voor ketorolac.
  • Andere minder frequent gebruikte NSAIDs (sulindac, acemethacin, and dexibuprofen) waren ook geassocieerd met een verhoogd risico op HF, maar niet op statistisch significante wijze.
  • Ten opzichte van huidig gebruik van celecoxib, was gebruik van andere individuele NSAIDs niet geassocieerd met een significante daling van HF risico. ORs varieerden van 0.83 (95% CI: 0.57 - 1.20) voor oxaprozin tot 1.84 (95% CI: 1.67 - 2.04) voor ketorolac.
  • Huidige gebruikers van zeer hoge doseringen van diclofenac, etoricoxib, indomethacin, piroxicam en rofecoxib hadden een meer dan tweevoudig HF-risico ten opzichte van voormalige gebruikers.
  • De OR geassocieerd met huidig gebruik van hoge dosering ibuprofen liet ook een verhoogd HF risico zien, ondanks het brede CI.
  • Er was geen bewijs dat celecoxib in veel gebruikte doseringen het risico op ziekenhuisopname voor HF verhoogde ten opzichte van eerder gebruik van enige NSAID.

Conclusie

De meest gebruikte traditionele NSAIDs en selectieve COX2-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor HF. Het risico lijkt te variëren tussen de individuele middelen en met de dosering, tot een twee keer zo hoog risico.
 
Vind dit artikel online op BMJ
 

References

1. Kearney PM, Baigent C, Godwin J, et al. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ 2006;332:1302-8.
2. Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382:769-79.
3 Fabule J, Adebajo A. Comparative evaluation of cardiovascular outcomes in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis on recommended doses of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Ther Adv Musculoskelet Dis 2014;6:111-30. doi:10.1177/1759720X14541668.
4 Scott PA, Kingsley GH, Scott DL. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cardiac failure: meta-analyses of observational studies and randomised controlled trials. Eur J Heart Fail 2008;10:1102-7.
doi:10.1016/j.ejheart.2008.07.013.
5. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33:1787-847

Deel deze pagina met collega's en vrienden: