Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zoutinname Nederlanders niet gedaald in afgelopen 10 jaar

Nieuws - 10 okt. 2016

De Nierstichting, Hartstichting, Nederlandse Hypertensievereniging en de Consumentenbond betreuren het dat uit een vandaag gepubliceerd rapport van het RIVM blijkt dat de zoutinname van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 10 jaar niet is gedaald. Een hoge zoutconsumptie verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en hart- of vaatziekten. Bovendien kan te veel zout zorgen voor nierschade of bestaande nierschade verergeren.

Het RIVM meet om de paar jaar bij volwassenen uit Doetinchem hoeveel zout, jodium en kalium zij dagelijks binnenkrijgen. Het onderzoek geeft een indicatie van de zout-, jodium- en kaliuminname van de Nederlandse bevolking. Voor dit onderzoek hebben in 2015 289 personen uit Doetinchem tussen de 19 en 70 jaar 24 uur lang al hun urine verzameld.

Tussen 2006 en 2015 is de zoutinname bij volwassenen uit Doetinchem gelijk gebleven. Net als in 2006 en 2010 ligt deze in 2015 ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid van 6 gram per dag. De helft van de onderzochte mannen had een zoutinname van meer dan 9,7 gram per dag, en de helft van de onderzochte vrouwen had een zoutinname van meer dan 7,4 gram per dag.

De jodiuminname is tussen 2006 tot 2015 afgenomen met 37 procent bij mannen en 33 procent bij vrouwen, maar het risico op een tekort is klein. De helft van de onderzochte mannen had een jodiuminname van meer dan 179 microgram per dag; bij de vrouwen was dat meer dan 153 microgram per dag.

De kaliuminname is tussen 2006 en 2015 gelijk gebleven en er is maar een klein risico op een tekort geconstateerd. De helft van de onderzochte mannen had een kaliuminname van meer dan 3818 milligram per dag; bij vrouwen was dat meer dan 3255 milligram per dag. 
 
80% van de zoutinname is afkomstig van bewerkte voedingsmiddelen. Ondanks alle mooie woorden van de levensmiddelenindustrie om zout in voedingsmiddelen te verlagen, hebben hun inspanningen niet geleid tot een lagere zoutinname door de Nederlandse bevolking. Op deze manier dreigen de doelstellingen van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, dat Minister Schippers met de voedingsindustrie sloot, niet gehaald te worden. In het akkoord dat de Minister met de branche heeft gesloten, is een einddoel voor 2020 opgenomen: iedereen die volgens de aanbevelingen eet, krijgt dan niet te veel zout, suikers en verzadigde vetten binnen.
 
Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling moet leiden tot minder zout, verzadigd vet en suikers in bewerkte voedingsmiddelen, en is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
 
Dit akkoord biedt perspectief op verbetering, maar er zijn waterdichte afspraken nodig om de doelstellingen daadwerkelijk te halen:
  • niet alle relevante branches zijn vertegenwoordigd;
  • bedrijven kunnen er binnen branches mee wegkomen als zij toch te weinig doen;
  • de adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie worden niet serieus genoeg genomen door de stuurgroep van het akkoord.

Minder zout: hard nodig

In Nederland hebben miljoenen mensen een chronische ziekte gerelateerd aan voeding, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade en kanker. Een deel van de oorzaak ligt in ons eten en drinken. De meeste bewerkte voedingsmiddelen bevatten veel zout, verzadigd vet en suiker. Hier ligt dus ook de oplossing: verbetering van de productsamenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. De maatschappelijke organisaties vinden dat dit snel moet gebeuren. Consumenten hebben amper keuzevrijheid, doordat alle voedingsproducenten (fabrikanten, horeca, catering) veel zout, verzadigd vet en suiker verwerken in voedingsmiddelen.
 

Bijna iedereen eet te veel zout

De Nierstichting vraagt al jaren aandacht voor het terugdringen van zout in voedingsmiddelen. Er is grote behoefte aan meer inzicht in het eigen zoutgebruik. Daarom heeft Nierstichting de Zoutmeter gelanceerd. Deze is al bijna 255.000 keer ingevuld. Nederlanders krijgen per dag gemiddeld negen gram zout binnen, maar zes gram is de maximale hoeveelheid aanbevolen door de Gezondheidsraad. Als iedereen in Nederland 3 gram zout per dag minder zou eten, zouden jaarlijks zo'n 1.500 mensen minder sterven.
 

Bron:

Persbericht Nierstichting, Hartstichting, Nederlandse Hypertensievereniging en de Consumentenbond
Persbericht RIVM 5 oktober 2016

Deel deze pagina met collega's en vrienden: