Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Coronaire calciumscore (CAC) verbetert risicostratificatie voor coronaire events

Literatuur - Mahabadi AA, et al, JACC: Cardiovasc Imaging, 2016

CAC score improves coronary and CV risk assessment above statin indication by ESC and AHA/ACC primary prevention guidelines


Mahabadi AA, Mohlenkamp S, Lehmann N, et al.
JACC: Cardiovasc Imaging 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

De AHA/ACC en ESC richtlijnen bevelen statines aan voor de verlaging van cholesterol, maar hebben beide andere stratificatiecriteria [1,2].
 
Bovenop het gebruik van de traditionele risicofactoren is de coronaire calciumscore (CAC) een onafhankelijke voorspeller van cardiovasculaire (CV) events en het is aangetoond dat het de CV risicostratificatie verbetert [3,4].
 
In deze studie is het verschil tussen beide richtlijnen onderzocht met betrekking tot de indicatie voor statines. Dit was gedaan binnen een Europees primaire preventie cohort van 3.575 personen die bij baseline nog geen statines kregen. De periode van follow-up was 10.4 ± 2.0 jaar. Daarnaast waren CAC scores gebruikt voor risicostratificatie in personen met en zonder statine indicatie (volgens beide richtlijnen).
 

Belangrijkste resultaten

  • 34.4% van de personen hadden volgens de ESC richtlijnen een indicatie voor een statine, terwijl dit 56.1% was volgens de AHA/ACC richtlijnen. Van de personen die tijdens de studie een coronair event kregen, kwam 46% niet in aanmerking voor een statine volgens de ESC richtlijnen (event rate 2.44%) en 15% niet volgens de AHA/ACC richtlijnen (event rate 1.15%).
 
  • De 10-jaar coronaire event rate was 10-voudig hoger voor personen met een CAC score ≥400 dan voor personen met een score van 0. De coronaire event rate steeg naarmate de CAC score hoger werd, maar was niet geassocieerd met statine indicatie (beide richtlijnen). De frequentie events in personen met een CAC score <100 was laag (≤3.3%), onafhankelijk van statine indicatie. Resultaten waren vergelijkbaar voor harde CV events maar het onderscheid met CAC score was niet zo duidelijk als voor de coronaire events.
 
  • Met betrekking tot personen zonder statine indicatie volgens de ESC richtlijnen was de coronaire event rate laag wanneer de CAC score (ingedeeld op 0, 1-99 en ≥100) laag was. Daarentegen was de event rate aanzienlijk hoger voor personen met een CAC score ≥100 (4.3 per 1000 persoonsjaren) zonder statine indicatie. Het aantal personen dat behandeld moet worden (NNT) om 1 event in 10 jaar te voorkomen (aangenomen dat 30% van de events voorkomen kan worden met een statine) was ≤100 voor personen met een CAC score ≥100, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van statine indicatie.
 
  • Met betrekking tot personen zonder statine indicatie volgens de AHA/ACC richtlijnen was de coronaire event rate en de frequentie van een hoge CAC score, laag (event rate 3.1 per 1000 persoonsjaren). Een CAC score van 0 was geassocieerd met een erg lage event rate. Wanneer alleen de personen met een CAC score ≥100 behandeld zouden worden, zou de NNT verbeteren door het aantal personen die in aanmerking komen voor statines te verlagen van 2.101 naar 800.
 

Conclusie

De huidige ESC en AHA/ACC richtlijnen selecteren in een primaire preventie cohort verschillende personen die in aanmerking komen voor een statine. De risicostratificaties op coronaire events zouden onafhankelijk van statine indicatie verbetert kunnen worden met de CAC score, wat met name voor de Europese richtlijnen, mogelijk resulteert in een significante verbetering van de risicovoorspelling binnen bepaalde subgroepen.
 
Vind deze publicatie online op  JACC Cardiovasc Imaging
 

Referenties

1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012;33:1635–701.
2. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2889–934.
3. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med 2008;358:1336–45.
4. Erbel R, Mohlenkamp S, Moebus S, et al. Coronary risk stratification, discrimination, and reclassification improvement based on quantification of subclinical coronary atherosclerosis: the Heinz Nixdorf Recall study. J Am Coll Cardiol 2010;56:1397–406.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: