Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zeer lange intensieve lipidenverlagende therapie vermindert sterfte in mannen met CAD

Literatuur - Zhao XQ et al., J Clin Lipidol 2016

Mortality reduction in patients treated with long-term intensive lipid therapy: 25-year follow-up of the Familial Atherosclerosis Treatment Study-Observational Study

 
Zhao XQ, Phan BA, Davis J, et al.
J Clin Lipidol 2016;10(5):1091-7
 

Achtergrond

CV risico hangt af van het aantal en de lengte van de blootstelling aan CV risicofactoren [1]. Gerandomiseerde klinische studies die een daling van het aantal CVD events in relatie tot LDL-c verlaging laten zien, duurden tot maximaal 7 jaar [2,3].
In deze studie werd het klinisch voordeel op de lange termijn van intensieve lipidenverlagende therapie bepaald in 175 mannen met hypercholesterolemie, tijdens een 25-jaar durende observationele studie: de Familial Atherosclerosis Treatment Study-Observational Study (FATS) trial [4]. Deze kwam voort uit de FATS gerandomiseerde studie. Patiënten die de gerandomiseerde fase hadden beëindigd werden gevraagd of ze voor onbepaalde tijd wilden doorgaan met het drievoudige therapieregime dat werd geëvalueerd in een pilotstudie als onderdeel van de FATS gerandomiseerde studie.
75 van de 86 wilden doorgaan met triple therapie (intensieve behandeling (IT): lovastatine 40 mg/d, niacine 2.5 g/d en colestipol 20 g/d van 1989 tot 2004, gevolgd door tweevoudige therapie met simvastatine (40-80 mg/d) plus niacine van 2005 tot 2006 en door triple therapie van ezetimibe 10 mg en simvastatine (40-80 mg/d) plus niacin van 2007 tot 2012). De overige 11 plus 89 deelnemers die FATS voor 1988 beëindigden keerden terug naar lipidenmanagement door hun eigen arts (gebruikelijke zorg: UC). Risicofactoren waren vergelijkbaar in de twee groepen, behalve dat de IT groep ernstiger coronaire arterieziekte had.
 

Belangrijkste resultaten

  • In patiënten die UC kregen, waren de gemiddelde LDL-C levels 167 mg/dL van 1988 tot 2004, 97 mg/dL van 2005 tot 2006, en 96 mg/dL van 2007 tot 2012 in overlevende deelnemers.
    Deelnemers in de IT groep hadden gemiddelde LDL- C niveaus van 119 mg/dL van 1988 tot 2004, 97 mg/dL van 2005 tot 2006, en 83 mg/dL van 2007 tot 2012.
  • Tijdens de 25 jaar follow-up waren er totaal 70 sterftes, 52 in de US groep en 18 in de IT groep. In vergelijking met de UC groep, had de IT groep significant lagere totale sterfte (11.1 vs 26.3 per 1000 persoonsjaren [PY], HR: 0.45; 95% CI: 0.26–0.77; P = 0.003), significant lagere CV mortaliteit (10.6 vs 27.7 per 1000 PY, HR: 0.34; 95% CI: 0.15–0.80; P = 0.009), en lagere non-CV mortaliteit (6.8 vs 12.7 per 1000 PY, HR: 0.55; 95% CI: 0.27-1.14; P = 0.11).
  • In de multivariate analyse werden IT, MI in de voorgeschiedenis, en ischemische pijn in de benen in de voorgeschiedenis geïdentificeerd als onafhankelijke factoren geassocieerd met totale sterfte. IT verminderde totaal sterfterisico onafhankelijk met 53% (HR: 0.47; 95% CI: 0.26–0.85; P = 0.01), het risico op CV sterfte met 70% (HR: 0.30; 95% CI: 0.12–0.74, P = 0.01), en het risico op niet-CV sterfte met 29% (HR: 0.71; 95% CI: 0.32–1.55; P = 0.4).
 

Conclusie

Intensieve lipidenverlagende behandeling gedurende 25 jaar was geassocieerd met significant daling van CV en totale sterfte, in mannen met hypercholesterolemie en coronaire arterieziekte in de voorgeschiedenis.
 
Vind dit artikel online op J Clin Lipidol
 

Referenties

1. Lloyd-Jones DM, Leip EP, Larson MG, et al. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. Circulation. 2006;113:791–798.
2. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, Fulcher J, O’Connell R, Voysey M, et al. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. Lancet. 2015; 385(9976):1397–1405.
3. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al, IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387–2397.
4. Brown BG, Albers JJ, Fisher LD, et al. Regression of coronary artery disease as a result of intensive lipid-lowering therapy in men with high levels of apolipoprotein B. N Engl J Med. 1990; 323(19):1289–1298.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: