Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA Scientific Statement diept relatie tussen hypertensie en dementie uit

Nieuws - 19 okt. 2016

Een multidisciplinair panel van experts heeft een AHA Scientific Statement geschreven over de impact van hypertensie op cognitief functioneren, aangezien chronische arteriële hypertensie een bekende risicofactor is voor zowel vasculaire dementie als de ziekte van Alzheimer. Het panel beschouwde de beschikbare literatuur, aangezien de link tussen hypertensie en behandeling daarvan en cognitieve achteruitgang slecht wordt begrepen. Hoewel de data als onvoldoende eenduidig werd gezien om evidence-based aanbevelingen te doen, raadt het panel weloverwogen, gepersonaliseerde behandeling van hypertensie aan, om vasculaire gezondheid, en daarmee de gezondheid van het brein, veilig te stellen.
 
Hypertensie heeft een negatieve invloed op de structuur en de functie van cerebrale bloedvaten, en kan leiden tot ischemische ziekte van witte stof in regionen die belangrijk zijn voor cognitie. Structurele en functionele cerebrovasculaire veranderingen zijn onderliggend aan veel van de neuropathologische afwijkingen die verantwoordelijk zijn voor een breed spectrum aan cognitieve gebreken. Hypertensie is een krachtige modificeerbare risicofactor voor cerebrovasculaire schade en de grote daling van stroke-mortaliteit in de afgelopen decennia is toegeschreven aan behandeling van hypertensie.
 
Dit Scientific Statement is het resultaat van een diepgaande evaluatie van de impact van chronische arteriële hypertensie en de behandeling ervan op cognitieve stoornissen. Pathobiologische effecten van hypertensie op de cerebrale circulatie worden verkend, evenals de cognitieve domeinen die het meest aangedaan zijn, en hoe ze te onderscheiden zijn van dementie met andere oorzaak. Bewijs over de relatie tussen hypertensie en cognitie van zowel observationele studies en gerandomiseerde klinische studies naar bloeddrukbehandeling wordt besproken. De interactie van hypertensie met andere risicofactoren passeert ook de revue.
 
Het verband tussen hypertensie op middelbare leeftijd en cognitieve functie later in het leven is duidelijk, met sterk bewijs dat suggereert dat hoge bloeddruk op middelbare leeftijd een schadelijk effect heeft op cognitie op middelbare en latere leeftijd. Werkgeheugen en verwerkingssnelheid lijken de cognitieve domeinen die het meest zijn aangedaan, evenals mogelijk geheugen, wat het moeilijk maakt om vasculaire cognitieve stoornissen te onderscheiden van de ziekte van Alzheimer, puur op basis van neurocognitieve effecten.
 
Het effect van hypertensie op latere leeftijd is minder duidelijk. Er is data die wijst in de richting van een verband tussen hogere bloeddruk op latere leeftijd en betere cognitie. Dit benadrukt dat het mogelijk niet gepast is om een uniforme bloeddruk aan te bevelen voor de gehele levensloop.
 
Klinische studies die het effect van antihypertensieve behandeling op cognitieve functie evalueerden hebben geen eenduidige resultaten opgeleverd. Het blijft vooralsnog onbepaald of antihypertensieve behandeling cognitieve achteruitgang kan voorkomen of omkeren. Andere hiaten in de kennis worden ook beschreven en het document suggereert hoe deze kunnen worden opgelost.
 
Ondanks diverse resterende vragen en valkuilen, wordt gepersonaliseerde behandeling van hypertensie, waarbij leeftijd, sekse, APOE genotype, metabole eigenschappen, comorbiditeiten enzovoort aanbevolen als de meest veelbelovende benadering om vasculaire gezondheid, en daarmee gezondheid van het brein, veilig te stellen.
 
Vind dit AHA Scientific Statement online op Hypertension
 

Bron

Impact of Hypertension on Cognitive Function - A Scientific Statement From the American Heart Association

Iadecola C, Yaffe K, Biller J et al., on behalf of the American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Stroke Council
Hypertension. 2016;HYP.0000000000000053. http://dx.doi.org/10.1161/HYP.0000000000000053
Originally published October 10, 2016
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: