Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA Scientific Statement over management van medicijninteracties met statines

Nieuws - 19 okt. 2016

De American Heart Association (AHA) heeft een wetenschappelijk statement gepubliceerd over hoe medicijninteracties met statines gemanaged kunnen worden worden in patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD).
 
Statinebehandeling wordt aanbevolen in de meeste patiënten met ASCVD, of in diegenen met een hoog risico om dit te ontwikkelen. Statines worden vaak gegeven in combinatie met andere CV medicatie, dus drug-drug-interacties (DDIs) kunnen optreden. Een DDI is een farmacokinetische of farmacologische effect van één middel op het andere, die het verwachte effect verandert van een middel ten opzichte van wanneer het alleen wordt gegeven. Dit kan tot een andere effectiviteit van het middel leiden, of zelfs tot toxiciteit.
 
DDIs kunnen, direct of indirect, leiden tot ziekenhuisopnames. Van ongeveer 2.8% van de opnames wordt geschat dat ze het directe gevolg zijn van een DDI, maar dit wordt niet altijd als zodanig herkend; ze worden vaak gerapporteerd als nadelige reactie op een geneesmiddel. Een complexe onderliggende ziektestatus kan het herkennen van een DDI ook bemoeilijken.
 
Klinisch significante DDIs zijn vaak te voorkomen, stelt het AHA Scientific Statement, en bewustwording van de mechanismen en potentiële consequenties maakt veilig voorschrijven van medicatie mogelijk. Hiertoe beschouwt het document mechanismen van DDIs, farmacologische verschillen tussen statines, en specifieke DDIs die worden gezien wanneer statines tegelijk worden gegeven met andere middelen die worden gegeven aan patiënten die worden behandeld voor CVD. Verder zijn de grootte en het klinisch belang van een DDI relevant om te overwegen, omdat er situaties denkbaar zijn waarin suboptimale medicijncombinaties moeten worden gekozen in het licht van kosteneffectiviteitsoverwegingen.
 
Dit Scientific Statement geeft aanbevelingen over het klinisch management van DDIs, gespecificeerd voor diverse CV medicatieklassen en individuele middelen. Het beschikbare bewijs over mogelijke DDIs met statines wordt samengevat en suggesties worden gedaan over hoe CVD behandeling optimaal kan worden gemanaged met beperking van ongewenste effecten. Het document hoopt bij te dragen aan vroege identificatie van DDIs, voor evaluatie en gepast management.
 

Bron:

Recommendations for Management of Clinically Significant Drug-Drug Interactions With Statins and Select Agents Used in Patients With Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association

Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL et al., On behalf of the American Heart Association Clinical Pharmacology Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Hypertension; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Council on Functional Genomics and Translational Biology
Circulation. 2016;CIR.0000000000000456. http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000456
Originally published October 17, 2016
 
Vind het AHA Scientific Statement online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: