Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verbetering systolische functie met GLP-1 analoog in chronische HF-patiënten met diabetes

Literatuur - Jorsal A, et al, Eur J Heart Fail, 2016

Effect of liraglutide, a glucagon-like peptide-1 analogue, on left ventricular function in stable chronic heart failure patients with and without diabetes (LIVE)-a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial


Jorsal A, Kistorp C, Holmager P, et al.
Eur J Heart Fail 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

ACE-remmers, bèta-blokkers en spironolacton reduceren mortaliteit en verbeteren de linker-ventriculaire ejectiefractie (LVEF) in patiënten met hartfalen (HF) en een verminderde LVEF. De lange termijn-overleving en kwaliteit van leven blijven echter aangetast, met name in patiënten met diabetes [1,2]. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) stimuleert de insulineproductie, remt de excretie van glucagon, verlaagt bloedglucose en daarnaast suggereren sommige data dat het een positief effect heeft op de linker-ventriculaire (LV) functie, hoewel er geen lange termijn data is die dit bevestigen [3,4].
 
In deze gerandomiseerde studie zijn de effecten op de LV functie van 24 weken behandeling met de GLP-1 analoog liraglutide (1.8 mg subcutane injectie 1 maal per dag) vergeleken met de effecten van placebo, in 241 stabiele chronische HF-patiënten met een verminderde LVEF met of zonder type 2 diabetes mellitus (T2DM).
 

Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde absolute verhoging LVEF was 0.7±5.4% in de liraglutidegroep en 1.5±5.0% in de placebogroep (gemiddelde verschil −0.8%, 95% CI: −2.1 tot 0.5, P=0.24). 
  • De meervoudige lineaire regressieanalyse van de relatie tussen LVEF-verandering en behandeling, gecorrigeerd voor leeftijd, T2DM, BMI, LVEF, ischemische hartziekte en eGFR, veranderde deze conclusie niet.
  • Er was geen interactie tussen T2DM status met betrekking tot LVEF-verandering (P=0.59).
  • Het atriale volume verminderde significant in de liraglutidegroep vergeleken met de placebogroep (gemiddelde verschil -8.74 mL, 95% CI: -14.2 tot -3.2, P=0.002).
  • Aan het einde van de studie waren patiënten van de liraglutidegroep in staat om 28±65 meter meer te lopen tijdens de 6-minuten looptest en de placebogroep maar 3±89 meter meer (gemiddelde verschil 24 meter, 95% CI: 2-47, P=0.04).
  • Behandeling met liraglutide was geassocieerd met gewichtsverlies van 2.2±3.1 kg. Er was geen verandering van gewicht in de placebogroep (0.0±3.0 kg).
  • Hoewel de systolische bloeddruk verlaagd was in de liraglutidegroep, was er geen significant verschil tussen de liraglutide- en placebogroep.
  • Er was een versnelling van hartslag met gemiddeld 6±9 bpm in de liraglutidegroep en een gemiddeld langzamere hartslag van 1±8 bpm in de placebogroep (gemiddelde verschil 7 bpm, 95% CI: 5-9, P<0.0001).
  • Na 24 weken behandeling was het HbA1c gereduceerd in de liraglutidegroep ten opzichte van de placebogroep (gemiddelde verschil -0.4%, 95% CI: -0.5 tot -0.3, P<0.0001).
  • Er hadden meer patiënten uit de liraglutidegroep een ernstig cardiale bijwerking dan patiënten uit de placebogroep (respectievelijk 10% vs. 3%, P=0.04). De events waren: 1 sterftegeval als gevolg van ventriculaire tachycardie (VT), niet-fataal VT, atriumfibrilleren waarbij interventie nodig was, verslechterend ischemische hartziekte en een geval van verslechterend HF.
 

Conclusie

Tussen liraglutide-behandelde en placebo-behandelde stabiele chronische HF-patiënten met verminderde LVEF en T2DM waren geen verschillen in LVEF-toename en andere maatstaven voor systolische functie. Aan de andere kant was liraglutide wel geassocieerd met een aanzienlijk versnelde hartslag en meer ernstige bijwerkingen, ten opzichte van placebo.

Vind deze publicatie online op Eur J Heart Fail.
 

Referenties

1. The SOLVD Investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure. N Engl J Med 1991;325:293–302.
2. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF). Lancet 1999;353:2001–2007.
3. Ussher JR, Drucker DJ. Cardiovascular actions of incretin-based therapies. Circ Res 2014;114:1788–1803.
4. Chen WR, Hu SY, Chen YD, et al. Effects of liraglutide on left ventricular function in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Am Heart J 2015;170:845–854.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: