Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Jarenlang cholesterol- en bloeddrukverlaging voorkomt cognitieve achteruitgang niet in HOPE-3

Nieuws - 14 nov. 2016

HOPE-3 – The Effect of Blood Pressure and Cholesterol Lowering on Cognition

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2016 door: Jackie Bosch, Ph.D., Population Health Res Inst. McMaster University, Hamilton, ONT, Canada
 
In een nieuwe analyse van data van de Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)-3 Trial werd cognitieve achteruitgang niet voorkomen met vijf en een half jaar van bloeddrukverlaging en cholesterolverlaging in een populatie met gemiddeld risico.
 
Er is geen strategie bekend waarmee betrouwbaar cognitieve stoornissen of dementie kunnen worden voorkomen. Daarom evalueerden onderzoekers van de HOPE-3 studie of verlaging van cholesterol en bloeddruk op de lange termijn cognitieve achteruitgang kan vertragen in individuen met een matig risico op cardiovasculaire ziekte.
 
In de HOPE-3 studie werden 12705 deelnemers gerandomiseerd naar het krijgen van bloeddrukmedicatie (candesartan hydrochloorthiazide) of placebo en een cholesterolverlagende statine (rosuvastatine) of placebo. 1626 deelnemers vulden bij baseline en bij het einde van de studie (bijna zes jaar later) vragenlijsten in over cognitieve en functionele uitkomsten.
 
Deelnemers kwamen uit 221 centra in 21 landen en waren gemiddeld 74 jaar oud (59% waren vrouwen). Het primaire eindpunt was daling van verwerkingssnelheid (Digit Symbol Substitution Test [DSST]). Secundaire eindpunten waren een daling van executive functie (aangepaste Montreal Cognitive Assessment [mMoCA]) en toename van psychomotorsnelheid (Trail Making Test part B [TMT-B].
 
Deelnemers in beide groepen lieten cognitieve achteruitgang zien, maar er was geen verschil in de achteruitgang tussen diegenen in de actieve of controle armen voor de bloeddrukverlagende arm of de cholesterolverlagende arm of de combinatie. DSST score aan het eind van de studie was vergelijkbaar in alle behandelgroepen ten opzichte van placebo (DSS: 29.1 met BP-verlaging vs. 29.4 met placebo, 29.1 met rosuvastatine vs. 29.4, of 29.3 met bloeddruk- en cholesterolverlaging vs. 29.9 met dubbele placebo).
 
Er werd geen verschil gezien in het effect van bloeddrukverlaging in verschillende subgroepen op basis van leeftijd of systolische bloeddruk. Nog werd een subgroepspecifiek effect van behandeling met rosuvastatine gezien. In een subgroep met zowel hoge systolische bloeddruk als hoog LDL-c niveau, lieten mensen op combinatietherapie een lagere achteruitgang van DSST zien (-4.7 punten, SD: 22.6) dan mensen die een dubbele placebo ontvingen (-11.8, SD: 16.5, P=0.04).
Geen van de behandelingen had een nadelig effect op cognitie.
 
Het is onbekend of vroegere start met bloeddruk- en cholesterolverlaging en een langere behandeling gunstige effecten kan hebben op cognitie.
 
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA-congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal is mogelijk gemaakt dankzij een unrestricted grant van Amgen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: