Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA Journaal 2016

Verslag, presentaties en video impressie van het 2016 congres van de American Heart Association (AHA), vanuit New Orleans, USA

Nieuwe strategie voor LDL-verlaging met RNAi gericht tegen PCSK9

3' educatie - 21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Prof.dr. Wouter Jukema bespreekt de resultaten van de ORION-1 studie, waarin aanmaak van PCSK9 werd geremd met RNA interferentie. In deze fase 2 studie bleek dit een effectieve strategie om LDL-c te verlagen, bij een lage injectiefrequentie. 

HDL-L modulatie of LDL-verlaging: een falende en een succesvolle strategie om CV risico te verlagen

AHA, New Orleans

3' educatie - 21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Prof.dr. Wouter Jukema gaat kort in op HDL-modulatie om CV risico te verlagen, zoals getest in de MILANO-PILOT studie, om vervolgens uitgebreider de resultaten van de GLAGOV trial te bespreken, waarin een PCSK9-remmer atherosclerose verminderde.

Geen effect HDL-mimeticum op coronaire plaqueprogressie (MILANO-PILOT)

3' educatie - 15 nov. 2016 - AHA 2016 - Stephen Nicholls
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Dr. Stephen Nicholls (Adelaide, Australia) vat de resultaten samen van de MILANO-PILOT studie. Infusie met het ApoA1 Milano-bevattende HDL-mimeticum MDCO-216 leidde niet tot coronaire plaqueregressie. De ontwikkeling van dit middel is daarom gestopt.

AHA Late-breaking lipidentrials

3' educatie - 15 nov. 2016 - AHA 2016 - Jeanine Roeters van Lennep
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Dr. Jeanine Roeters van Lennep (Erasmus MC, Rotterdam) bespreekt de late-breaking lipidentrials die tijdens de AHA zijn gepresenteerd. Enkele middelen zijn zeer veelbelovend, van sommige andere vielen de resultaten tegen en wordt de verdere ontwikkeling gestopt.

Behandelen ijzerdeficiëntie met iv ijzer verbetert Inspanningstolerantie bij HF (EFFECT-HF)

3' educatie - 15 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen (UMC Groningen) legt uit dat ijzerdeficiëntie een groot probleem is bij hartfalen, leidend tot o.a. een verlaagde inspanningstolerantie. De EFFECT-HF studie toonde dat iv toediening van ijzercarboxymaltose de VO2 max verhoogt en zo verslechtering van HF kan tegengaan.

Significante plaqueregressie met PCSK9-remmer

3' educatie - 15 nov. 2016 - AHA 2016 - Steve Nissen
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

AHA 2016 Combinatie van een statine met een PCSK9-remmer leidt tot een significante regressie van coronaire atherosclerose, blijkt uit de GLAGOV studie. Dr. Steven Nissen (Cleveland, VS) legt uit dat de reductie in plaque volume optreedt tot aan LDL-c niveaus die een fractie zijn van wat enkele decennia geleden gold als normale LDL-c niveaus.

Herstel van ijzerdeficiëntie met IV ijzer carboxymaltose verbetert uithoudingsvermogen HF-patiënten

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 Behandeling met IV ijzer carboxymaltose in de EFFECT-HF studie verbeterde de maximale zuurstofconsumptie.

Regressie van coronaire atherosclerose met PCSK9 remmer

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 De GLAGOV-studie toonde naast extra LDL-c reductie ook extra regressie van coronaire atherosclerose met statine plus evolocumab, ten opzichte van alleen statine.

ApoA-I infusie is veilig voor lever en nier en verhoogt cholesteroleffluxcapaciteit

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 In de AEGIS-I studie, vergrootte een infusie van humaan ApoA-I cholesteroleffluxcapaciteit op dosisafhankelijke wijze, zonder de lever en nier nadelig te beïnvloeden. 

Antisense ANGPTL3 is in staat om ANGPTL3 en lipidenconcentraties te verlagen in fase I setting

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 IONIS-ANGPTL3 Rx­ verlaagde nuchtere ANGPTL3 plasmaconcentraties en TG, VLDL-c en apoC-III concentraties met 61-83% in vrijwilligers met hoge TG-concentraties.

HDL mimeticum in ontwikkeling beïnvloedt HDL-c niveau, maar heeft geen effect op plaqueprogressie

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 Vijf infusies met het apoAI-Milano-bevattende HDL-mimeticum MDCO-216 werden goed verdragen, maar gaven geen klinisch voordeel ten aanzien van atherosclerose in post-ACS patiënten.

Remming PCSK9-productie met RNAi-middel in ontwikkeling halveert LDL-c tot wel 90 dagen

Nieuws - 15 nov. 2016

AHA 2016 In de fase II ORION I studie verlaagde het RNA interferentie-oligonucleotide inclisiran LDL-c met 50% na een enkele dosis, en dit effect bleef tenminste 90 dagen. Inclisiran werd goed verdragen.

AHA Journaal 2016