Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voorspellende waarde van BNP en NTproBNP in verschillende BMI categorieën in HF patiënten

Literatuur - Nadruz W et al., Circulation. 2016

Impact of Body Mass Index on the Accuracy of N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide and Brain Natriuretic Peptide for Predicting Outcomes in Patients With Chronic Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: Insights From the PARADIGM-HF Study (Prospective Comparison of ARNI With ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial)

 
Nadruz W Jr, Claggett BL, McMurray JJ, et al.
Circulation. 2016;134:1785-1787
 

Achtergrond

Obese patiënten hebben lagere BNP en NT-proBNP niveaus in vergelijking met niet-obese patiënten [1,2]. Daarom is het onduidelijk of BMI de prognostische waarde van natriuretische peptiden (NP) in obese HF-patiënten beïnvloedt.
In deze analyse werd de impact van BMI op de voorspellende waarde van NT-proBNP en BNP geëvalueerd, in HFrEF-patiënten uit de PARADIGM=HF studie [3]. Het primaire eindpunt was de samenstelling van CV sterfte of een eerste HF ziekenhuisopname.

 
Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde leeftijd was 64±11 jaar, 78% van de patiënten waren man en de gemiddelde BMI was 28.0±5.6 kg/m2. NP niveaus waren omgekeerd gerelateerd aan BMI (P voor trend <0.001 voor NT-proBNP en BNP).
  • Patiënten werden gecategoriseerd in 4 groepen op basis van BMI: <25.0 (geen overgewicht/niet obese); BMI 25.0 - 29.9 (overgewicht); BMI 30.0 - 34.9 (obees); en BMI ≥35.0 kg/m2 (matig/ernstig obees).
  • Tijdens de follow-up periode (mediaan 27 maanden), voorspelden NP niveaus het primaire eindpunt in alle BMI categorieën, maar de associatie was zwakker in de hoogste BMI groep (P interactie=0.030 voor NT-proBNP; P=0.058 voor BNP).
  • Wanneer toegevoegd aan klinische variabelen, was de toegevoegde waarde van NP niveaus minder in het hoogste BMI kwartiel.

Conclusie

In HFrEF-patiënten uit de PARADIGM-HF studie, waren baseline NP niveaus in alle BMI categorieën consistent geassocieerd met CV sterfte of HF hospitalisatie. Deze data ondersteunen de opinie dat NP niveaus bruikbare prognostische tools zijn over het gehele BMI spectrum. De mogelijkheid van NTproBNP en BNP om prognose te voorspellen was echter afgezwakt in de hoogste BMI categorie, hetgeen suggereert dat NP een verminderd prognostische waarde heeft bij matig/ernstig obese mensen.
 
Vind dit artikel online op Circulation
 

Referenties

 1. Mehra MR, Uber PA, Park MH, et al. Obesity and suppressed B-type natriuretic peptide levels in heart failure. J Am Coll Cardiol. 2004;43:1590–1595.
2. Frankenstein L, Remppis A, Nelles M, et al. Relation of N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels and their prognostic power in chronic stable heart failure to obesity status. Eur Heart J. 2008;29:2634–2640.
3. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al; PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensinneprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: