Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Huidige jonge rokers meer kans op acute STEMI dan jonge ex-/nooit-rokers

Literatuur - Lloyd A, Heart, 2016

Pronounced increase in risk of acute ST-segment elevation myocardial infarction in younger smokers

 
Lloyd A, Steel L, Fotheringham J, et al.
Heart 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Grote epidemiologische studies hebben een associatie tussen roken en acuut myocardinfarct (AMI) laten zien [1]. Volgens het ‘National Registry of Myocardial Infarction 2’ (NRMI2) register kregen rokers gemiddeld 14 jaar eerder een AMI vergeleken met niet-rokers en volgens de ‘Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease’ (MONICA) studies was de prevalentie rokers onder jonge patiënten tussen de 35-39 jaar met een AMI, tot 81% [2,3].
 
Er zijn echter geen data die de incidentie ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) onder jonge rokers vergelijken met jonge nooit-rokers, waarbij lokale populatiedata ter vergelijking wordt gebruikt.
 
Deze studie betreft een incidentie-analyse en kwantificatie van STEMI risico in de South Yorkshire regio van Groot-Brittannië. Hiervoor zijn twee studiepopulaties gebruikt; 1) alle South Yorkshire patiënten ouder dan 18 jaar die percutane coronaire interventie (PCI) voor acute STEMI hebben ondergaan en 2) bewoners voor leeftijd-matching uit South Yorkshire ouder dan 18 die deelnamen aan de ‘Office for National Statistics Integrated Household Survey’ (ONS-IHS), waarmee gecorrigeerd werd voor rooktrends die tussen populaties kunnen verschillen.  
 

Belangrijkste resultaten

  • Er waren 1795 STEMI-patiënten en 48.5% waren rokers. De gemiddelde leeftijd voor huidige roker met STEMI was 57.4 jaar (95% CI: 56.63-58.13), gemiddeld 10-11 jaar jonger dan ex- en nooit-rokers (ex-rokers 68.5 jaar, 95% CI: 67.48-69.61 en nooit-rokers 66.7 jaar, 95% CI: 65.50-67.84).
  • De algehele prevalentie van roken was 22.4% en de hoogste prevalentie huidige roker behoorde tot de leeftijd onder de 50 (27.3%). De rookprevalentie in personen onder de 50 jaar die een acute STEMI hadden ervaren was 74.8%.
  • Huidige rokers met STEMI die PCI ondergingen hadden minder vaak hypertensie of diabetes, maar vaker een familiegeschiedenis met ischemische hartziekte (IHD, P<0.05 voor alle drie). Na correctie voor leeftijd was het verschil in odds voor deze risicofactoren niet significant meer.
  • Vergeleken met nooit-rokers hadden ex-rokers en huidige rokers vaker een voorgeschiedenis met IHD, ook na correctie voor leeftijd (OR: 2.37, 95% CI: 1.69-3.31, P<0.001 en OR 1.45, 95% CI: 1.03-2.05, P<0.05).
  • Huidige rokers hadden drie keer vaker perifere vasculaire ziekte (OR 3.44, 95% CI: 1.56-7.59, P<0.005) vergeleken met nooit-rokers.
  • Die piekincidentie STEMI lag bij huidige rokers in de 60-69 jaar groep met een incidentie van 350 gevallen per 100.000 patiëntjaren met risico. De piekincidentie STEMI bij ex- en nooit-rokers lag in de 70-79 jaar groep met meer dan 100 gevallen per 100.000 patiëntjaren met risico.
  • Huidige rokers hadden 3.26 (95% CI: 2.98-3.57) keer meer kans op acute STEMI dan ex- en nooit-rokers samen. Huidige rokers onder de 50 hadden 8.47 (95% CI: 6.80-10.54) meer kans op acute STEMI vergeleken met ex- en nooit-rokers. Daarbij hadden personen tussen de 50-65 jaar 5.20 keer meer kans (95% CI: 4.76-5.69) en degene ouder dan 65 jaar 3.10 keer meer kans (95% CI: 2.67-3.60).
 

Conclusie

De kans op het krijgen van een acute STEMI is veel groter voor rokers dan voor ex- of niet-rokers van dezelfde leeftijd. Dit verschil was aanzienlijk hoger bij jongeren; jonge rokers hadden acht keer meer kans dan ex- en niet-rokers van dezelfde leeftijd. Dit was 5 keer meer voor personen tussen de 50 en 65 en drie keer meer voor personen boven de 65 jaar. De onderliggende oorzaak voor deze verschillen is nog onbekend. Huidige rokers, met name jongeren, moeten aangespoord worden om in therapie te gaan voor stoppen met roken om op deze manier hun risico op een acute STEMI te verkleinen.
 
Vind deze publicatie online op Heart
 

Referenties

1. Dawber TR, Kannel WB, Revotskie N, et al. The epidemiology of coronary heart disease--the Framingham enquiry. Proc R Soc Med 1962;55:265–71.
2. Gourlay SG, Rundle AC, Barron HV, et al. Smoking and mortality following acute myocardial infarction: results from The National Registry of Myocardial Infarction 2 (NRMI 2). Nicotine Tob Res2002;4:101–7.
3. Mähönen MS, McElduff P, Dobson AJ, et al.  Current smoking and the risk of non-fatal myocardial infarction in the WHO MONICA Project populations. Tob Control 2004;13:244–0.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: