Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe in combinatie met statines verbetert coronaire endotheelfunctie

Literatuur - Takase S, Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2017

Ezetimibe in Combination With Statins Ameliorates Endothelial Dysfunction in Coronary Arteries After Stenting: The CuVIC Trial (Effect of Cholesterol Absorption Inhibitor Usage on Target Vessel Dysfunction After Coronary Stenting), a Multicenter Randomized Controlled Trial

 
Takase S, Matoba T, Nakashiro S, et al.
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2017;37: published online ahead of print
 

Achtergrond

Een hoge snelheid van cholesterolabsorptie is geassocieerd met vaker terugkerende coronaire events bij behandeling met statines, zelfs wanneer er vergelijkbare LDL-c niveaus zijn. Ook is er data die aantonen dat vermindering van het aantal coronaire events bij statines, afwezig is in patiënten met coronaire arterieziekte (CAD) en een hoge frequentie van cholesterolabsorptie [1,2]. In deze patiënten zou ezetimibe bovenop statines wellicht klinisch voordeel opleveren, omdat het interfereert met de cholesterolabsorptie. De effecten van ezetimibe op de coronaire endotheelfunctie en de associatie met coronaire events is echter nog onduidelijk.
 
Coronair endotheel dysfunctioneren (CED) is een voorloper van atherogenese en heeft een belangrijke rol bij de progressie van atherosclerose en CAD. In deze studie, de CuVIC studie (Effect of Cholesterol Absorption Inhibitor Usage on Target Vessel Dysfunction after Coronary), werd gekeken of gecombineerde behandeling met ezetimibe en statines, de coronaire endotheelfunctie verbeterde ten opzichte van statine monotherapie dat in vergelijkbare LDL-c niveaus resulteerde (≤100 mg/dL). Dit effect werd bestudeerd in patiënten na coronaire stenting, die toegewezen werden aan of statine monotherapie (S arm, n=131), of de combinatietherapie ezetimibe en statines (E+S arm, n=129).
 

Belangrijkste resultaten

  • De incidentie van targetvat disfunctioneren (TVD, waaronder targetvat-gerelateerde sterfte, niet-fataal myocardinfarct, ischemie-gedreven herhaalde revascularisatie en CED) na 6 tot 8 maanden was in de E+S-arm significant lager vergeleken met de S-arm (43% versus 62%, P=0.0059, χ2 test).
  • De incidentie van targetvatfalen (TVF) na follow-up was 21% in de S-arm en 12% in de E+S-arm (P=0.0831, χ2 test), zonder vat-gerelateerde sterfte in beide armen en 1 vat-gerelateerde myocardinfarct in de S-arm.
  • De cumulatieve frequentie van ischemie-gedreven targetvat revascularisatie was 20% in de S-arm en 12% in de E+S-arm (P=0.1162, χ2 test) en in alle gevallen werd revascularisatie uitgevoerd op de eerdere stentplek.
  • De frequentie van target-laesie revascularisatie bij acuut coronair syndroom (ACS) was niet hoger dan de frequentie in niet-ACS patiënten (16.0% vs. 15.8%, P=0.97).
  • Intracoronaire acetylcholinetesten in patiënten zonder TVF toonden aan dat de incidentie CED 52% was in de S-arm, versus 35% in de E+S-arm (P=0.0256).
  • Ophogende doseringen acetylcholine induceerden significante vasoconstrictie (P<0.0001, 2-weg ANOVA) en ezetimibe remde deze vasoconstrictie significant (P=0.0014, 2-weg ANOVA).
  • De maximale vasoconstrictie geïnduceerd in iedere persoon met lage, gemiddelde of hoge doseringen acetylcholine was 49±19% in de S-arm en 43±23% in de E+S-arm (P=0.0295, t test). Dit suggereert dat ezetimibe en statines CED in targetvaten verbeteren.
  • De incidentie CED neigde hoger te zijn in het hoge oxysterol tertiel (P=0.23, Cochran-Armitage test) en in de hoge LDL-c categorie (P=0.30, Cochran-Armitage test), hoewel deze statistische analyses onvoldoende power hadden.
  • Vooraf gespecificeerde subgroepanalyses toonden aan dat de additie van ezetimibe voordelig bleef voor de volgende subgroepen: mannen, leeftijd ≥65 jaar, metabool syndroom, hypertensie, geen diabetes, dyslipidemie, bare metal stent en C-reactieve proteïne concentraties <0.2 mg/dL.
 

Conclusie

In de CuVIC studie leverde ezetimibe, toegevoegd aan statines, voordeel op voor de endotheelfunctie in coronaire arteries met een stent, ten opzichte van statine monotherapie. Dit verlaagt mogelijk de kans op toekomstige cardiovasculaire events.
 
Vind deze publicatie online op Aterioscler Thromb Vasc Biol
 

Referenties

1. Miettinen TA, Gylling H, Strandberg T, et al. Baseline serum cholestenol as predictor of recurrent coronary events in subgroup of Scandinavian simvastatin survival study. Finnish 4S Investigators. BMJ.1998;316:1127–1130.
2. Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkala KH, et al. Cholesterol and glucose metabolism and recurrent cardiovascular events among the elderly: a prospective study. J Am Coll Cardiol. 2006;48:708–714.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: