Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bisfosfonaat als mogelijke nieuwe behandeling voor CV risicoreductie

10' educatie - 30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Guido Kranenberg (UMC Utrecht)

Video navigatie menu

  • Bisfosfonaat grijpt mogelijk in op arteriële calcificatie 0:57
  • Twee soorten ziekte van de arteriële wand leiden tot calcificatie  1:30
  • Bestuderen van studies die het effect van bisfosfonaten op CV ziekte en sterfte evalueren 2:52
  • Een verschillend effect op cardiovasculaire en vasculaire mortaliteit 4:24
  • Het CV effect van dit middel dat doorgaans gebruikt wordt voor osteoporose verdient een eigen studie 5:05
  • Pseudo Xanthoma Elastica (PXE) als modelziekte om het effect op bisfosfonaat op de intima media te evalueren 6:40

Guido Kranenberg (UMC Utrecht) onderzoekt de potentiële impact van bisfosfonaat op calcificatie van de intima media van de arterie. Hij deelt de bevindingen van een systematisch review en meta-analyse met Nicole Jaspers (UMC Utrecht) en ze bespreken welke andere studies inzicht kunnen geven op deze relatie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: