Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-c: PCSK9 and beyond

Nieuws - 20 dec. 2016

Prof. dr. John Kastelein internist, AMC, Amsterdam

Aan John Kastelein vervolgens de eer om het laatste wetenschappelijke nieuws op het gebied van LDL-verlaging. Hij had net op het congres van de American College of Cardiology de positieve resultaten van de GLAGOV en de ORION-1 studie gehoord.

In de GLAGOV studie werden patiënten met mild verhoogde baseline LDL-c (gemiddeld 92.5 mg/dL) behandeld met maximaal getolereerde statinetherapie, met of zonder evolocumab 420 mg, gedurende 18 maanden. Mate van atheroma werd met IVUS gemeten bij baseline en na 18 maanden. Behandeling met het PCSK9-antilichaam gaf niet alleen extra LDL-c daling (-59.8% vanaf baseline, tot gemiddeld 36.6 mg/dL, vs. gemiddeld 93 mg/dL met statine alleen), maar combinatietherapie gaf een daling van 0.95% percent atheromavolume (PAV) vanaf baseline (primair eindpunt). 64.3% van de patiënten die beide behandelingen kregen, liet regressie van PAV zien, ten opzichte van 47.3% in de statine monotherapiegroep. Dat 35.7% van de mensen die met PCSK9-remming behandeld werden progressie liet zien, suggereert dat dit niet door LDL gedreven wordt. Interessant is dat de patiënten die zijn geïncludeerd in de FOURIER uitkomstentrial dezelfde baseline LDL-c niveaus hebben. Deze belangrijke resultaten over het effect van behandeling met een PCSK9-antilichaam worden met spanning afgewacht.

Het andere hoopgevende nieuws betrof de resultaten van remming van PCSK9 middels RNA interferentie (RNAi). Inclisiran is een klein oligonucleotide dat voorkomt dat PCSK9-eiwit wordt gemaakt. Een voordeel van een dergelijke klein oligonucleotide is dat je er geen antilichaam tegen kunt maken en het minder nadelige immuunreacties opwekt, bijvoorbeeld bij de injectiesite. De veiligheid lijkt tot nu toe inderdaad erg goed. Daarnaast bleek een enkele injectie PCSK9 en LDL-c niveaus effectief en gedurende 3 maanden te verlagen. Na een maand was LDL-c ongeveer 50-55% lager dan bij baseline bij doses van 300 en 500 mg, een daling die aanhield tot ongeveer 90 dagen. In een groep patiënten die na 90 dagen een tweede injectie van 300 mg kreeg, was de LDL-c daling nog robuuster en langduriger. Mogelijk is een tweejaarlijkse injectie met deze PCSK9 RNAi strategie voldoende. Ook voor deze strategie is het belangrijk resultaten van uitkomstenstudies af te wachten, omdat onbekend is wat de gevolgen zijn van het platleggen van de PCSK9-productie. Uniek aan dit middel is dat er geen nonresponders werden gezien.


3 minuten educatie • 20-12-2016, WCN 2016, Prof.dr. John Kastelein

Spectaculair resultaat met siRNA tegen PCSK9 in de ORION-1 studie

WCN 2016 Prof.dr. Kastelein vat de resultaten van de ORION-1 studie samen, waarin sterke, lang aanhoudende PCSK9- en LDL-c-verlaging werd gezien na behandeling met small interfering RNA tegen PCSK9.


3 minuten educatie • 18-11-2016, WCN 2016,

Atheromaregressie na behandeling met PCSK9-remmer en statine

WCN 2016 Prof.dr. John Kastelein bespreekt de GLAGOV studie, een IVUS studie die het effect van evolocumab naast statines evalueerde op atheromaregressie. Zelfs in mensen met een laag LDL-c niveau bij baseline, werd extra afname van             
             theromavolume gezien ten opzichte van statinebehandeling alleen.


Slides • 30-11-2016

LDL-c: PCSk9 and beyond

WCN 2016 Bekijk de presentatie van prof. dr. John Kastelein (AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het WCN-congres 2016.


Download het volledige verslag
Meeting report • 10-1-2017

WCN congres 2016

WCN congres 2016  Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het 19e WCN congres 'WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!', gehouden op 17-18 november 2016 in Amsterdam.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: