Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nederlands SCORE risicoschema onderschat het risico op cardiovasculaire ziekte

Literatuur - Jørstad HT, Neth Heart J, 2016

The Dutch SCORE-based risk charts seriously underestimate the risk of cardiovascular disease


Jørstad HT, Boekholdt SM, Wareham NJ, et al.
Neth Heart J. 2016 Dec 9. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

De huidige richtlijnen voor het risicomanagement van cardiovasculaire ziekte (CVRM) in Nederland raden aan om gebruik te maken van een gemodificeerde versie van het SCORE (Systematic coronary risk evaluation) risicoschema om het 10-jarig risico op fatale of niet-fatale cardiovasculaire ziekte (CVD) te schatten [1]. In dit gemodificeerde SCORE risicoschema zijn vermenigvuldigingen toegepast, gebaseerd op vergelijkingen met twee verschillende nationale cohorten, om het 10-jarig fataal CVD risico van het initiële ‘laag-risico’ SCORE model [2] te vertalen naar 10-jarig niet-fataal en fataal CVD risico-score.
 
Dit gemodificeerde SCORE schema is niet gevalideerd in andere grote populatie-gebaseerde studies en bovendien worden er maar drie klinisch niet-fatale CVD presentaties geïncludeerd. Terwijl in een recente studie fataal CVD was gerelateerd aan meerdere klinisch relevante CVD’s en deze associaties bovendien leeftijds- en geslacht-gerelateerd leken [3].
 
Daarom zijn in de huidige studie deze associaties meegenomen, waarbij is uitgegaan van het originele 'laag-risico' SCORE systeem. Op deze manier is een er nieuw, geoptimaliseerd risicoschema ontworpen (CVD-update) en vergeleken met het huidig gemodificeerde SCORE risicoschema (CVD-huidig). Hiervoor is data van de EPIC-Norfolk studie gebruikt. De CVD-update includeerde ipv 3 (myocardinfarct, cerebrovasculaire ziekte, chronisch hartfalen), nu 5 verschillende klinische presentaties die resulteerde in CVD hospitalisatie: ischemische hartziekte, chronisch hartfalen, cerebrovasculaire ziekte, perifeer vaatlijden en aorta-aneurysma.
 

Belangrijkste resultaten

  • De frequentie van fataal CVD na 10 jaar was 3,9%  en de frequentie van klinisch relevant CVD was 21.2%.
  • Over het algemeen waren de vermenigvuldigingen 3.7 maal hoger wanneer het CVD-update model werd gebruikt dan wanneer het CVD-huidig model werd gebruikt.
  • In vrouwen was dit hoger (4.9 keer) dan in mannen (2.4 keer).
  • Er was een absolute verhoging van 229% 10-jarig hoog-risico bij het CVD-update model tov. het CVD-huidig model. Daarentegen verminderde het aantal patiënten gecategoriseerd als laag-risico van 48% naar 20% met het CVD-update model vergeleken met het CVD-huidig model.
  • Sensitiviteitsanalyses lieten zien dat deze toename met name gold voor jongere leeftijdsgroepen, maar dat vermenigvuldigen bij personen ouder dan 60 jaar meer in overeenstemming waren tussen beiden SCORE risicoschema’s.

Download Jørstad HT 2016_CVGK.pptx

 Conclusie
Het huidige SCORE risicoschema voor CVD dat aanbevolen wordt door de Nederlandse CVRM richtlijnen onderschat, zelfs binnen de eerste 10 jaar, het risico voor niet-fatale CVD. Wanneer gebruikt wordt gemaakt van een andere vermenigvuldiging binnen het SCORE model, gebaseerd op 5 in plaats van 3 niet-fatale CVD presentaties, komt men, met name in jonge patiënten, uit op een veel hogere risico schatting. Mogelijk moeten zelfs nog meer dan 5 niet-fatale CVD presentaties geïncludeerd worden, zoals perifeer vaatlijden of chronisch hartfalen waarbij geen hospitalisatie noodzakelijk is.

 
Vind deze publicatie online op Neth Heart J
   

 

Referenties

1. Nederlands Huisartsen Genootschap. Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2011. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
2. Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003;24:987–1003.
3. Jørstad HT, Colkesen EB, Boekholdt SM, et al. Estimated 10-year cardiovascular mortality seriously underestimates overall cardiovascular risk. Heart. 2016;102:63–8.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: