Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

The BIOMArCS study

Nieuws - 17 jan. 2017

Prof. dr. Eric Boersma epidemioloog, ErasmusMC Rotterdam

Een studie die momenteel loopt en mede mogelijk wordt gemaakt door de WCN, is de BIOMArCs studie. De BIOMArCs studie onderzoekt of risicovoorspelling aan de hand van bloed-biomarkers, beter is dan het huidige ACS-risicomodel dat gebaseerd is op leeftijd, hartslagfrequentie, bloeddruk, creatininewaarde en Killip classificatie. De gedachte hierachter is dat vasculaire ontstekingen vaak dagen of weken voor het daadwerkelijke coronaire event plaatsvinden en dat bijbehorende ontstekingsbiomarkers dus verhoogd zullen zijn vóór het event. Het gecombineerde primaire eindpunt na een follow-up van een jaar was CV sterfte, ACS, niet-geplande revascularisatie voor myocardinfarct. De BIOMArCS studie is intussen gesloten. Prof. dr. Boersma presenteerde de eerste resultaten.

De studie bevat 844 patiënten die zijn opgenomen voor ACS en van de meeste patiënten zijn ongeveer 17 bloedmonsters verzameld. Uit alle biomarkers kwam onder andere naar voren dat troponine-I, NTproBNP en CRP voorspellend waren voor respectievelijk myocardinfarct, myocardiale stress en ontstekingen. Na 7 dagen waren biomarkers inderdaad verhoogd bij patiënten bij wie het primaire eindpunt optrad, het betrof echter lage waardes. Daarnaast werden stabiele concentraties pas na 30 dagen bereikt. Daarom werd bij verdere analyses gekeken vanaf 30 dagen. Hieruit bleek dat troponine veel variatie in concentratie liet zien, maar dat het een sterke voorspeller was voor het primaire eindpunt, ook in aanloop naar het event toe. Daarentegen was NTproBNP dat niet, en CRP evenmin. Daarbij moet gemeld worden dat de biomarkers, in tegenstelling tot de verwachting, geen plotse verhoging hadden voor het event, maar dat concentraties stabiel verhoogd waren. Deze stabiele concentraties hadden prognostische waarde, dus zouden gebruikt kunnen worden voor risicostratificatie. Additionele analyses van de BIOMArCs studie worden momenteel uitgevoerd.

Download het volledige verslag
Meeting report • 10-1-2017

WCN congres 2016

WCN congres 2016  Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het 19e WCN congres 'WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!', gehouden op 17-18 november 2016 in Amsterdam.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: