Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Triglycerides: A new target for lipid management?

Nieuws - 20 dec. 2016

Dr. Rebecca A. Juliano Executive Director of Clinical Development, Amarin

Dr. Rebecca A Juliano ging dieper in op triglyceriden als therapeutisch target. Triglyceridemie kan het gevolg zijn van genetische mutaties of leefstijl en is in verband gebracht met een hoger CV risico. Ondanks LDL-c verlagende statinetherapie, houden veel mensen een resterend CV risico. “Vergeet de non-LDL atherogene deeltjes niet,” aldus Juliano. Remnantlike particles (RLPs) staat voor totaal cholesterol minus HDL-c minus LDL- en omvat IDL, VLDL, VLDL remnants, chylomicronen en chylomicronen remnants. RLP niveau correleert met totale mortaliteit, terwijl dit niet voor LDL-c geldt. De verklaring ligt mogelijk in inflammatoire processen. Er zijn ook aanwijzingen dat TG-rijke lipoproteïnen een oorzakelijke rol spelen in CV ziekten en dat het verlagen ervan CV voordeel oplevert. Wel lijkt hier een drempel voor te bestaan; alleen wanneer TG niveaus verhoogd zijn, levert verlaging ervan voordeel op. 

In de PROVE-IT studie werd reductie van het risico op recidief CHD gezien bij TG-verlaging, ongeacht LDL niveau. Ook is een verband beschreven tussen hogere procentuele atherovolume en TG ≥2.3 mmol/L, ten opzichte van lagere niveaus. Uitkomstenstudies met
statines en TG-verlagende behandeling hebben geen eenduidige onderbouwing voor TG opgeleverd. Mogelijk is dit het gevolg van baseline TG niveau; er werden weinig patiënten met hypertriglyceridemie geïncludeerd. Een prospectieve uitkomstenstudie met patiënten met verhoogd TG-niveau is nodig om een potentieel CV-voordeel van TG-verlaging vast te stellen. Ook genetische data wijzen in de richting van een causale rol van TG-rijke lipoproteïnes in CAD (door mutaties in de APOC3 en LPL genen). De lopende REDUCE-IT en STRENGTH studies en de geplande PROMINENT studie in patiënten met een aanhoudend verhoogd TG niveau ondanks statinetherapie zullen uitsluitsel geven over het mogelijke voordeel van TG-verlaging.

Slides • 30-11-2016

Triglycerides: A new target for lipid management?

WCN 2016 Bekijk de presentatie van dr. Rebecca A. Juliano (Amarin), gehouden tijdens het WCN-congres 2016.

Download het volledige verslag
Meeting report • 10-1-2017

WCN congres 2016

WCN congres 2016  Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het 19e WCN congres 'WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!', gehouden op 17-18 november 2016 in Amsterdam.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: