Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder vaak hospitalisatie voor leveraandoeningen met DOAC’s dan met warfarine

Literatuur - Alonso A, et al, Heart, 2017

Prospective study of oral anticoagulants and risk of liver injury in patients with atrial fibrillation

 
Alonso A, MacLehose RF, Chen LY, et al.
Heart. 2017 Jan 5, Epub ahead of print
 

Achtergrond

Hoewel de effectiviteit van directe orale anticoagulantia (DOAC’s) uitgebreid bestudeerd is [1-3], zijn er nog steeds twijfels over de veiligheid en bijwerkingen van deze middelen, met name voor uitkomsten die minder vaak voorkomen. Zo is eerder al bijvoorbeeld een directe trombineremmer (ximelagatran) van de markt gehaald na rapportage van personen met hepatotoxiciteit. Ook zijn er enkele geïsoleerde gevallen van leveraandoeningen beschreven bij het gebruik van dabigatran en rivaroxaban [4,5].
 
In deze studie werd onderzocht wat het risico op hospitalisatie voor leveraandoeningen is bij gebruik van orale anticoagulantia in 113.717 patiënten met atriumfibrilleren (AF). Hierbij werd gebruik gemaakt van een grote ‘Truven Health MarketScan Commercial Claims and Encouter Database’ en de ‘Medicare Supplemental and Coordination of Benefits Database’ in de VS. Daarnaast werd er gekeken of er voorspellende variabelen waren voor het risico op hospitalisatie voor leveraandoeningen en is hiervoor een risicocalculator ontwikkeld die artsen kan helpen om patiënten te vinden die een hoger risico hebben op de complicatie. 50% van de patiënten kreeg warfarine, 27% rivaroxaban, 15% dabigatran en 8% apixaban.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werden 960 ziekenhuisopnames voor leveraandoeningen gerapporteerd tijdens een mediane follow-up van 12 maanden. Dit komt overeen met 7.3 events per 1000 persoonsjaren (95% CI: 6.8-7.8).
  • Het cumulatieve risico op leveraandoeningen was het hoogst voor patiënten die warfarine kregen en het laagst voor patiënten met dabigatran; gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht was dit 55%, 26% en 44% lager met respectievelijk dabigatran, rivaroxaban en apixaban vergeleken met warfarine, wat gelijk, maar wel zwakker was wanneer gecorrigeerd werd voor meer variabelen.
  • Deze associaties waren vergelijkbaar in alle subgroepen, hoewel apixaban alleen in mannen geassocieerd was met een lager risico op ziekenhuisopname voor leveraandoeningen (P interactie = 0.03).
  • Vergeleken met dabigatran hadden rivaroxaban gebruikers een verhoogd risico op leveraandoeningen (HR 1.56, 95% CI: 1.22-.99).
  • Variabelen die geassocieerd waren met het risico op ziekenhuisopname voor leveraandoeningen waren leverziekte, galblaasziekte, overmatig alcoholgebruik, nierziekte, kanker, anemie, hartfalen en type anticoagulantia.
  • De auteurs hebben een calculator ontwikkeld in Excel die het 1-jarig risico op leveraandoeningen kan schatten bij gebruik van elk anticoagulantia. Deze is beschikbaar in de online supplementaire data.

Conclusie

Hoewel de literatuur enkele geïsoleerde gevallen van hepatotoxiciteit linkt aan DOAC’s, is het risico op hospitalisatie voor leveraandoeningen bij gebruik van DOAC’s kleiner dan wanneer warfarine gebruikt wordt. Onder de DOAC’s was het risico met rivaroxaban het hoogst ten opzichte van dabigatran en apixaban. Tevens waren er verscheidenen patiënteigenschappen voorspellend voor ziekenhuisopname als gevolg van leveraandoeningen, welke gebruikt zijn in een calculator in Excel die artsen kan helpen beslissen tussen anticoagulantia.
 
Vind dit artikel online op Heart

 

Referenties

1. Romanelli RJ, Nolting L, Dolginsky M, et al. Dabigatran versus warfarin for atrial fibrillation in real-world clinical practice: a systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2016;9:126–34.
2. Larsen TB, Skjøth F, Nielsen PB, et al. Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study. BMJ 2016;353:i3189.
3. Bengtson LGS, Lutsey PL, Chen LY, et al. Comparative effectiveness of dabigatran and rivaroxaban versus warfarin for the treatment of non-valvular atrial fibrillation. J Cardiol 2016; doi:10.1016/j.jjcc.2016.08.010
4. Rochwerg B, Xenodemetropoulos T, Crowther M, et al. Dabigatran-induced acute hepatitis. Clin Appl Thromb Hemost 2012;18:549–50.
5. Liakoni E, Rätz Bravo AE, Terracciano L, et al. Symptomatic hepatocellular liver injury with hyperbilirubinemia in two patients treated with rivaroxaban. JAMA Intern Med 2014;174:1683–6.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: