Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijke stijging hoge SBP en geassocieerde morbiditeit en mortaliteit tussen 1990-2015

Nieuws - 18 jan. 2017

Deze maand is in JAMA een studie gepubliceerd waarin de trend van systolische bloeddruk (SBP) gedurende de afgelopen 15 jaar (1990-2015) is geanalyseerd en geassocieerd met het aantal ziektegevallen. Hiervoor is de ‘Global Burden of Disease, Injuries and Risk factor study 2015’ (GBD 2015) gebruikt, met data uit 154 landen en 844 studies waarin 8,69 miljoen mensen geïncludeerd waren.
 
De analyses toonden aan dat het aantal personen met een SBP tussen de 110 en 115 mmHg, van 1990 tot 2015 wereldwijd toenam van 73.119 naar 81.373 per 100.000. Het aantal personen met een SBP ≥140 mmHg nam toe van 17.307 naar 20.526 per 100.000. Ook het jaarlijkse geschatte sterftecijfer dat geassocieerd was met SBP, nam toe van 135.6 naar 145.2 sterfgevallen per 100.000 per jaar voor een SBP van 110-115 mmHg en van 97.9 naar 106.3 sterfgevallen per 100.000 voor een SBP ≥140 mmHg, alsmede het aantal ‘disability adjusted life-years’ (DALY’s).
In 2015 had een geschatte 3.5 miljard mensen een SBP tussen de 110 en 115 mmHg en 87 miljoen een SBP ≥140 mmHg. Bovendien werd geschat dat er 10 miljoen sterfgevallen en 211 miljoen DALY’s geassocieerd waren aan SBP in 2015, wat respectievelijk 7,8 en 143 miljoen was voor een SBP ≥140 mmHg.
Bijna de helft van de DALY’s waren van toepassing op de personen met een SBP ≥150 mmHg, maar ook was bijna 30% gerelateerd aan personen met een SBP van 115-140 mmHg. In de meeste gevallen was dit ischemische hartziekte. SBP-gerelateerde sterfgevallen en DALY’s namen substantieel toe met de leeftijd en kwamen onder de 75 jaar vaker voor in mannen dan in vrouwen. Boven deze leeftijd kwam het vaker voor in vrouwen, vanwege de langere levensverwachting.
Leeftijds-gestandaardiseerde aantallen DALY’s varieerden tussen wereldgebieden substantieel en DALY’s die geassocieerd waren met SBP tussen de 110-115 mmHg kwamen het vaakst voor in Oceanië. Het hoogste aantal leeftijds-gestandaardiseerde sterfgevallen gerelateerd aan SBP werd geschat in Afghanistan en het laagste in Andorra. Van alle DALY’s gerelateerd aan SBP kwam 60% voor in 10 landen, waarvan de meeste in China en India. 
 

Bron

Forouzanfar MH, Liu P, Roth GA, et al, Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990-2015, JAMA 2017; doi:10.1001/jama.2016.19043
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: