Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Post-ACS-patiënten worden niet voldoende behandeld met intensieve statinebehandeling

Literatuur - Eisen A, et al, JAHA, 2017

Predictors of Non use of a High-Potency Statin After an Acute Coronary Syndrome: Insights From the Stabilization of Plaques Using Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction 52 (SOLID-TIMI 52) Trial

 
Eisen A, Cannon CP, Braunwald E, et al.
J Am Heart Assoc. 2017;6:e004332
 

Achtergrond

Intensieve statinebehandeling (high-potency statin regimes [HPSR]) reduceert het risico op een terugkerend cardiovasculair (CV) event na acuut coronair syndroom (ACS) en de ACS richtlijnen voor behandeling adviseren daarom het gebruik van HPSR in alle patiënten na ACS, ongeacht lipidenwaarden op baseline [1-4]. In de klinische praktijk wordt een HPSR echter niet voorgeschreven in 50 tot 70% van de patiënten na hospitalisatie voor ACS, en de redenen hiervoor zijn niet duidelijk [5,6].
 
In deze grote, multinationale, gerandomiseerde SOLID-TIMI 52 studie met post-ACS-patiënten zijn de eigenschappen van patiënten vergeleken met het niet-gebruiken van HPSR. HPSR werd gedefinieerd als dagelijks ≥40 mg atorvastatine, ≥20 mg rosuvastatine, of 80 mg simvastatine. Van 96% van de 13.026 patiënten was informatie over het statinegebruik op baseline bekend.
 

Belangrijkste resultaten

  • 95.2% van de post-ACS-patiënten kreeg statines op baseline en 41.9% kreeg HPSR. Patiënten die geen statine op baseline kregen waren intolerant of hadden een contra-indicatie voor statinetherapie.
  • Patiënten die niet behandeld werden met HPSR op baseline waren ouder (mediane leeftijd 65 vs. 63 jaar), vaker vrouw (27.5 vs. 23.1%), vaker gehospitaliseerd voor niet-ST (NSTE)-ACS (57.0 vs. 51.0%), ondergingen minder vaak PCI voor het event (71.0 vs. 84.4%), werden minder vaak behandeld met andere therapieën waarvoor wetenschappelijk bewijs is, zoals aspirine (95.8 vs. 97.3%), P2Y12 receptor remmers (84.3 vs. 937%) en bèta blokkers (86.0 vs. 89.1%, P<0.001 voor iedere vergelijking).
  • De onafhankelijke voorspellers op baseline van het niet-gebruiken van HPSR na ACS waren leeftijd ≥75 jaar (OR 1.39, 95% CI: 1.24-1.56), vrouwelijk geslacht (OR 1.11, 95% CI: 1.02-1.22), niet-blank ras (OR 1.89, 95% CI: 1.69-2.10), geschatte glomerulaire filtratiesnelheid <60 mL/min per 1.73 m2 (OR 1.17, 95% CI: 1.03.-1.32), geen statinetherapie binnen 8 weken voor hospitalisatie (OR 1.43, 95% CI: 1.32-1.54), hospitalisatie voor NSTE-ACS (OR 1.15, 95% CI: 1.06-1.24), geen PCI voor het event (OR 1.92, 95% CI: 1.74-2.12), hartfalen tijdens ziekenhuisopname (OR 1.43, 95% CI: 1.27-1.62).
  • 3 Maanden na baselinebezoek was slechts 4.4% van de patiënten die niet behandeld werd met HPSR op baseline, gestart met HPSR. Van de patiënten die wel behandeld werden met HPSR op baseline, was 10.2% bij 3 maanden gestopt met de behandeling.
  • Na een mediane follow-up van 2.3 jaar was 10.3% van de patiënten die niet behandeld werd met HPSR op baseline, gestart met HPSR. Van de patiënten die wel behandeld werden met HPSR op baseline, was 17.9% vervolgens gestopt.
  • Bij die patiënten die geen HPSR kregen bij 3 maanden (59%) was lager LDL-c niveau een onafhankelijke voorspeller voor het niet-gebruiken van HPSR bij het laatste bezoek (gecorrigeerde OR voor 10 mg/dL afname 1.15, 95% CI: 1.11-1.19, P<0.001).
 

Conclusie

In een grote, multinationale, post-ACS populatie werden de meeste patiënten zowel vroeg als laat na het event, niet behandeld met intensieve statinetherapie. Hiertoe behoren ook veel patiënten met het hoogste risico op een terugkerend CV event. Deze resultaten benadrukken de noodzaak voor een betere navolging van de ACS richtlijnadviezen.
 
Vind deze publicatie online op JAHA
 

Referenties

1. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med. 2005;352:1425–1435.
2. de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD, et al. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA. 2004;292:1307–1316.
3. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, eta l. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;64:e139–e228.
4. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Committee for Practice Guidelines. ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: the Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent STsegment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011;32:2999–3054.
5. Rosenson RS, Kent ST, Brown TM, et al. Underutilization of high-intensity statin therapy after hospitalization for coronary heart disease. J Am Coll Cardiol. 2015;65:270–277.
6. Arnold SV, Kosiborod M, Tang F, et al. Patterns of statin initiation, intensification, and maximization among patients hospitalized with an acute myocardial infarction. Circulation. 2014;129:1303–1309.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: