Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voordelige effecten van bloeddrukverlagende therapie op centrale hemodynamica

Literatuur - Williams B, et al, Hypertension, 2017

Effects of Sacubitril/Valsartan Versus Olmesartan on Central Hemodynamics in the Elderly With Systolic Hypertension.

The PARAMETER Study

 
Williams B, Cockcroft JR, Kario K, et al.
Hypertension. 2017;69: published online ahead of print
 

Achtergrond

Systolische hypertensie en verhoogde polsdruk (PP) wijzen op arteriële veroudering en stijfheid en voorspellen incidentele cardiovasculaire ziekte, stroke, chronische nierziekten en hartfalen [1,2]. Bovendien veroorzaakt arteriële stijfheid verhoging van de centrale systolische bloeddruk in de aorta (CASP) en PP relatief aan armdruk, wat resulteert in een verlaagde aorta:arm polsdruk amplificatie [3]. Terwijl bloeddrukverlagende middelen in oudere patiënten de systolische bloeddruk (SBP), cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit verlagen, hebben ze verschillende effecten op de centrale druk van de aorta, ondanks de vergelijkbare effecten op de armdruk [4,5].
 
In deze studie zijn de kort- (week 12) en langdurende effecten (week 52) van sacubitril/valsartan en olmesartan bepaald op CASP en andere maten voor centrale hemodynamica en arteriële stijfheid. Deze metingen waren gedaan in 367 ouderen met verhoogde SBP en polsdruk.
 

Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde reductie van CASP na 12 weken was -12.6 mmHg (95% CI: -14 tot -10) met sacubitril/valsartan en -8.9 mmHg (95% CI: -11.1 tot -6.7) met olmesartan.
  • De afname van kleinste kwadraten (least square mean [LSM]) van CASP was superieur voor sacubitril/valsartan tov. olmesartan, met een verschil tussen de behandelingen van -3.7 mmHg (95% CI: -6.4 tot -0.9 mmHg, P=0.01).
  • Na 12 weken was de afname van LSM van centrale polsdruk van de aorta (CAPP) met sacubitril/valsartan superieur aan olmesartan, met een verschil tussen de behandelingen van -2,4 mmHg (P=0.01).
  • Sacubitril/valsartan resulteerde in een grotere afname van de gemiddelde zittende SBP en PP op week 12, dan olmesartan (verschil tussen de behandelingen waren respectievelijk -3.8 en -2.8), maar niet van de centrale DBP van de aorta en zittende DBP.
  • De afnames van LSM van gemiddelde 24-uurs armdruk en centrale systolische druk van de aorta waren significant groter met sacubitril/valsartan dan met olmesartan op week 12, met een verschil tussen de behandeling van -4.1 mmHg (P<0.001) voor gemiddelde ambulante SBP en -3.4 mmHg (P<0.001) voor gemiddelde ambulante CASP.
  • Gemiddelde afname van ambulante CASP (-5.2 mmHg) en gemiddelde ambulante SBP (-5.9 mmHg) tijdens de nacht waren significant groter (P<0.001) met sacubitril/valsartan dan met olmesartan en de grootste verschillen waren in de vroege ochtend (gemiddelde ambulante CASP -6.3 mmHg, gemiddelde ambulante SBP -6.9 mmHg).
  • De noodzaak voor additionele bloeddrukverlagende middelen was significant lager in patiënten behandeld met sacubitril/valsartan dan met olmesartan (P<0.002) van week 12 tot 52.
  • De afname in het geometrisch gemiddelde van plasma NT-proBNP vanaf baseline tot week 12 was groter in patiënten behandeld met sacubitril/valsartan (34%) dan met olmesartan (20%), en dit verschil hield aan tot week 52.
  • Zowel behandeling met sacubitril/valsartan als olmesartan werden goed verdragen en bijwerkingen waren gebalanceerd tussen beide behandelgroepen.
 

Conclusie

In ouderen met een verhoogde SBP en PP was sacubitril/valsartan superieur aan olmesartan in het verlagen van zittende en ambulante centrale bloeddruk van aorta en armdruk. De grotere afname in NT-proBNP en PP die geobserveerd werd met sacubitril/valsartan duidt mogelijk op een ‘ontstijvings’-effect van sacubitril/valsartan en een reductie van cardiale vaatwandstress. Deze resultaten tonen aan dat sacubitril/valsartan grote voordelen heeft op centrale hemodynamica.
 
Vind deze publicatie online op Hypertension
 

Referenties

1. Williams B, Lindholm LH, Sever P. Systolic pressure is all that matters. Lancet. 2008;371:2219–2221.
2. Franklin SS. Pulse pressure as a risk factor. Clin Exp Hypertens. 2004;26:645–652.
3. O’Rourke MF, Avolio A, Safar M, et al. Changes in the central arterial pressure pulse with aging. J Am Coll Cardiol. 2010;55:2183.
4. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 2008;358:1887–1898.
5. Williams B, Lacy PS, Thom SM, et al. CAFE Investigators. Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Investigators; CAFE Steering Committee and Writing Committee. Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) study. Circulation. 2006;113:1213–1225.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: