Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antistolling rondom chirurgische interventies bij patiënten met verhoogd trombo-embolierisico

5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Dr. Roel Vink, Tergooi, Hilversum

Dr. Roel Vink bespreekt aanbevelingen voor peri-operatief antistollingsbeleid uit de nieuwe richtlijn Antitrombotisch Beleid. Er wordt gedifferentieerd op bloedingsrisico en er wordt minder nadruk gelegd op overbruggen. Voor NOAC's is overbruggen met LMWH niet zinvol.