Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Beter bloeddruk meten in relatie tot cardiovasculair risico

Nieuws - 1 mrt. 2017

 

Dr. Bert-Jan van den Born – internist-vasculair geneeskundige, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Voor het inschatten van cardiovasculair (CV) risico wordt gebruik gemaakt van de CVRM risicotabel. Afhankelijk van de meetmethode, kan de bloeddrukcomponent hierin tot misclassificatie leiden. Om dit te beperken wordt aanbevolen om meerdere metingen verdeeld over meerdere weken/maanden te verrichten.

ABPM en HBPM zijn betere voorspellers voor CV risico dan spreekkamermeting.

ABPM en HBPM zijn betere voorspellers voor CV risico dan spreekkamermeting. Een spreekkamermeting is vaak niet optimaal; uit een grote Spaanse registerstudie bleek dat 36.7% van de patiënten hypertensief was bij een spreekuurmeting en normotensief bij een ambulante bloeddrukmeting (ABPM).
Het verschil tussen een spreekkamermeting en een ABPM is niet voorspellend. Ook thuis meten van de bloeddruk (HBPM) voorspelt CV risico beter dan een spreekkamermeting, vergelijkbaar met ABPM maar tegen lagere kosten. Het behandelen van de bloeddruk op basis van ABPM of HBPM leidt tot minder medicatie.

In een Finse studie werd de prognostische waarde van HBPM en ABPM bovenop een spreekkamer-meting onderzocht in een multivariaat model. HBPM bovenop een spreekkamermeting verbeterde de prognostische waarde slechts marginaal, terwijl ABPM bovenop een spreekkamermeting de prognostische waarde significant verbeterde.
Bij HBPM wordt in ongeveer de helft van de gevallen een hogere (>10/5 mmHg) bloeddruk gemeten dan bij ABPM. Dit berust op de zogenaamde auto-cuff reactie, waarbij de bloeddruk iets stijgt als het manchet wordt opgepompt. Het verschil tussen HBPM en ABPM zegt waarschijnlijk niet zoveel; het is in elk geval niet geassocieerd met hypertensieve orgaanschade. De mogelijkheid om over een langere tijd te monitoren, maakt HBPM wel preciezer.
Vervolgens sprak Van den Born over de SPRINT-studie. Deze studie onderzocht of behandeling van hoogrisicopatiënten naar een streefwaarde <120 mmHg leidt tot een vermindering van CV events en sterfte ten opzichte van behandeling volgens standaard streefwaarde (<140 mmHg). Inderdaad werd een lager risico (-27%) op sterfte door alle oorzaken in de intensief behandelde groep gezien. Hierbij moet worden vermeld dat de bloeddrukmeting in SPRINT een automatische meting betrof in afwezigheid van een onderzoeker (‘AA meting’). De bloeddruk die hiermee werd gemeten, was lager dan een normale spreekkamermeting of thuismeting (geen auto-cuff reactie) en blijkt ABPM goed te benaderen. De waarde van een AA-meting in de praktijk is nog onduidelijk. Wellicht is er in de toekomst plaats voor een ‘AHA’-meting (automatische thuismeting)?

Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.


3 minuten educatie • 20-2-2017, Nationaal Hypertensiecongres, Bert-Jan van den Born

'Automatisch en alleen' bloeddruk meten in de SPRINT

Hypertensie 2017 Dr. Bert-Jan van den Born bespreekt de bloeddrukmeting zoals toegepast in de SPRINT studie: een gemiddelde van drie automatische metingen waarbij de patiënt zich alleen in een aparte ruimte bevindt. De uitkomst is 10-15 mmHg lager dan een spreekkamermeting.


Slides • 8-2-2017

Beter bloeddruk meten in relatie tot cardiovasculair risico

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van dr. Bert-Jan van den Born (AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: