Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dagelijks thee drinken vermindert risico op ischemische hartziekte Chinezen

Literatuur - Li X, et al, Heart, 2017 - Heart 2017; published online ahead of print

Tea consumption and risk of ischaemic heart disease

 
Li X, Yu C, Guo Y, et al.
Heart 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Polyfenolen, met name flavonoïden, zijn ingrediënten van thee die antitrombotische en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Ook remmen ze oxidatieve reacties, kunnen endothele disfunctie opheffen en atherosclerose voorkomen of vertragen [1]. Studies die de associatie tussen theeconsumptie en risico op ischemische hartziekte (IHD) onderzochten, rapporteerden tegenstrijdige conclusies. Zo concludeerde een Nederlandse studie een dosis-respons relatie voor de associatie met dagelijks thee drinken [2-4]. Studies waren echter klein met lage power.
 
In deze prospectieve studie werd de associatie tussen regelmatig thee drinken en het risico op IHD bestudeerd in 0.5 miljoen volwassenen die geïncludeerd waren in de ‘China Kadoorie Biobank’ (CKB) studie [5,6].
 

Belangrijkste resultaten

 • Van de 487.375 deelnemers dronk 26.3% bijna iedere dag thee.
 • Tijdens een mediane follow-up van 7.2 jaar kregen 24.665 (7.19/1000 persoonsjaren) IHD en 3.959 (1.13/1000 persoonsjaren) MACE, waaronder 2.601 fataal IHD en 1.358 niet-fataal myocardinfarct (MI).
 • Vergeleken met deelnemers die gedurende afgelopen 12 maanden nooit thee dronken:
  - waren dagelijkse thee drinkers vaker jonger, woonden vaker in de stad, rookten vaker en dronken vaker alcohol.
  - waren HR’s voor IHD gecorrigeerd voor meerdere variabelen  0.97 (95% CI: 0.94 - 1.00) voor degenen die minder dan dagelijks dronken en 0.92 (95% CI: 0.87 - 0.97), 0.91 (95% CI: 0.85 - 0.98), 0.92 (95% CI: 0.87 - 0.98) en 0.91 (95% CI: 0.86 - 0.97) voor consumptie van respectievelijk 0.1–2.0, 2.1–3.0, 3.1–5.0 en >5.0 g theeblaadjes per dag.  
  - waren HR’s voor MACE gecorrigeerd voor meerdere variabelen  0.92 (95% CI: 0.85 - 1.00) voor degenen die minder dan dagelijks dronken en 0.83 (95% CI: 0.74 - 0.95), 0.99 (95% CI: 0.85 - 1.15), 0.87 (95% CI: 0.75 - 1.00) en 0.97 (95% CI: 0.84 - 1.11) voor consumptie van respectievelijk 0.1–2.0, 2.1–3.0, 3.1–5.0 en >5.0 g theeblaadjes per dag.
  - was de HR voor alle dagelijkse theedrinkers 0.92 (95% CI: 0.88 - 0.95) voor IHD en 0.90 (95% CI: 0.82 - 0.99) voor MACE.
 • De inverse associatie met dagelijks thee drinken voor beide uitkomsten bleek sterker voor deelnemers die langer (meer jaren) thee dronken.
 • De associaties waren vergelijkbaar tussen subgroepen die gestratificeerd waren op basis van leeftijd, rookstatus, alcohol consumptie, fysieke activiteit en vaak voorkomende hypertensie (allen P interactie >0.05).
 • Significant waren verschillen tussen strata op basis van regio (P interactie 0.006 voor IHD en <0.001 voor MACE), waarbij de inverse associatie sterker was op het platteland.
 • Ook waren sterke inverse associaties met BMI <24 kg/m2 voor MACE (P interactie 0.012) en met diabetes op baseline voor IHD (P interactie 0.004).
 

Conclusie

In een groot prospectief cohort van Chinese volwassenen resulteerde dagelijks thee drinken in een 8% risicoreductie op IHD, ten opzichte van nooit thee drinken. Deze resultaten bevestigen het beschermende effect van thee drinken op IHD.
 
Vind deze publicatie online op Heart
 

Referenties

1. Higdon JV, Frei B. Tea catechins and polyphenols: health effects, metabolism, and antioxidant functions. Crit Rev Food Sci Nutr 2003;43:89–143.
2. Geleijnse JM, Launer LJ, Van der Kuip DA, et al. Inverse association of tea and flavonoid intakes with incident myocardial infarction: the Rotterdam Study. Am J Clin Nutr 2002;75:880–6.
3. Woodward M, Tunstall-Pedoe H. Coffee and tea consumption in the Scottish Heart Health Study follow up: conflicting relations with coronary risk factors, coronary disease, and all cause mortality. J Epidemiol Community Health 1999;53:481–7.
4. Leurs LJ, Schouten LJ, Goldbohm RA, et al. Total fluid and specic beverage intake and mortality due to IHD and stroke in the Netherlands Cohort Study. Br J Nutr 2010;104:1212–21.
5. Chen Z, Lee L, Chen J, et al. Cohort profile: the Kadoorie Study of Chronic Disease in China (KSCDC). Int J Epidemiol 2005;34:1243–9.
6. Chen Z, Chen J, Collins R, et al. China Kadoorie Biobank of 0.5 million people: survey methods, baseline characteristics and long-term follow-up. Int J Epidemiol 2011;40:1652–66.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: