Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Persistent increase in blood pressure after renal nerve stimulation in accessory renal arteries after sympathetic renal denervation

Nieuws - 1 feb. 2017

GERT VAN MONTFRANSPRIJS

Mark R. de Jong – PhD kandidaat, Isala HartCentrum, Zwolle

De Gert van Montfransprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker aan het begin van haar/zijn carrière. Mark de Jong verdiende de prijs volgens de commissie voor zijn ‘oorspronkelijke onderzoek’ naar de vraag hoe de opbrengst van renale denervatie (RDN) geoptimaliseerd kan worden. Het effect van RDN is erg variabel, mede omdat onduidelijk is wanneer ablatie voldoende is. De Jong en collega’s besloten voorafgaand aan RDN te testen of stimulatie van de nierzenuw een bloeddrukrespons opwekt. Na effectieve RDN wordt geen stijging van de bloeddruk meer verwacht in reactie op stimulatie.
In een haalbaarheidsstudie in 8 patiënten met medicatieresistente hypertensie werden beide nierarteriën op vier plaatsen gestimuleerd. Hieruit bleek dat renale zenuwstimulatie (RNS) als procedureel eindpunt voor RND kan fungeren.

Renale zenuwstimulatie lijkt een goede methode om te meten of renale denervatie succesvol is.

Vervolgonderzoek richtte zich op de vraag wat te doen met accessoire arteriën. Een duidelijk verminderde bloeddrukstijging in respons op stimulatie werd gezien na RDN. In patiënten met accessoire arteriën was de daling van de bloeddrukrespons minder, hetgeen betekent dat elders nog activatie optrad. In een vooralsnog kleine groep patiënten bleek het verschil in bloeddrukrespons tussen voor en na RDN te correleren met een gunstiger 24-uurs bloeddrukmeting. Ongepubliceerde data van 42 patiënten bevestigen dit voordelige effect op de bloeddruk.
RNS lijkt dus een goede methode om te meten of RDN succesvol is. Grotere studies moeten dit bevestigen en ook zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op fysiologie-gestuurde ablatie.

Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.

3 minuten educatie • 20-2-2017, Nationaal Hypertensiecongres, Mark Roland de Jong

Nieuwe methode meet procedurele effectiviteit van renale denervatie

Hypertensie 2017  Mark Roland de Jong ontving de Gert van Montfransprijs voor zijn onderzoek naar renale zenuwstimulatie om te meten of renale denervatie voldoende is uitgevoerd. De effectiviteit van RDN voor patiënten met therapieresistente hypertensie staat ter discussie, mogelijk omdat ablatie niet volledig is.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: