Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PRO-CON DEBAT: Systematische screening van hypertensie loont!

Nieuws - 1 feb. 2017


Dr. Gert van Montfrans [PRO] – internist-vasculair geneeskundige, AMC, Amsterdam
Gert van Montfrans verdedigde deze stelling met de argumentatie dat in Nederland veel mensen rondlopen die niet weten dat zij hypertensie hebben en onbehandeld blijven en dus risico lopen. Het is volgens Van Montfrans daarom logisch dat een strategie wordt ontwikkeld om de opsporing te verbeteren.
Hij laat zich inspireren door CHEP in Canada; een intensief programma dat via opportunistische screening in veel praktijken iedereen die het spreekuur bezoekt checkt op hypertensie.
Een gemodelleerde studie naar de kosteneffectiviteit van opportunistisch screenen van het risicoprofiel van 7 miljoen mensen en het behandelen van hypertensie en verhoogd cholesterol, kwam bij conservatieve aannames uit op een incremental cost-effectiveness ratio (ICER) van 6900-12600 euro/QALY, wat volgens Van Montfrans redelijk is naar Nederlandse maatstaven. Het echte leven is echter wat anders dan een model, en de crux is om dergelijke initiatieven heel goed te organiseren. Kaiser Permanente Northern California is een verzekeringstructuur anders dan wij die kennen, omdat zij meer zorg in handen hebben, inclusief financiering van ziekenhuizen en artsen. Van 2001- 2009 werd een groot kwaliteitsverbeteringsprogramma voor hypertensie opgezet, met goed resultaat. Het succes kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het uitgebreide hypertensieregister en koppeling van ziekenhuisinformatiesystemen, stringente protocollen en standaardisatie van medicatiestappen, inclusief performance metrics op kliniekniveau, inschakeling van medische assistenten, breed voorschrijven van de combinatie diuretica en ACE-remming, en voldoende financiering van alle betrokkenen, inclusief ondersteuning zoals datamanagers.
Momenteel wordt nog geen preventieve screening aanbevolen in mensen vanaf 40 jaar. Het is onduidelijk wat de nieuwe CVRM richtlijnen hierover gaan zeggen. De richtlijn uit 2011 raadt een preventieconsult aan in rokende mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar, iedereen vanaf 60 jaar, en iedereen met zelfverklaard matig tot hoog risico. De ESC/EAS richtlijnen uit 2016 bevelen risico-inschatting met bijvoorbeeld SCORE aan in iedereen vanaf 40 jaar. Van Montfrans pleit dus voor meer, eerdere en betere opsporing van de geschatte 2 miljoen mensen in Nederland die onwetend zijn over hun hypertensieve status en verwant risico. 

Dr. Paul Smits [CONTRA] – kaderhuisarts hart- en vaatziekten, Zoetermeer
Paul Smits was van mening dat er nog wel wat af te dingen was op de aannames van zijn opponent, zoals dat de meetmethode in het Canadese succesverhaal in de loop van de 30 jaar is veranderd. En het effect was 6-9 mmHg, met name gezien in het begin van het project. Ook merkte hij op dat Nederlandse huisartsen het volgens de transparante ketenzorg rapportage 2015 zorggroepen (InEen) helemaal niet zo slecht doen met het identificeren van risicofactoren.
Wel benadrukte hij dat het moeilijk is om tijdens een consult voor een andere klacht ettelijke minuten uit te trekken voor een gestandaardiseerde bloeddrukmeting en uitleg over hypertensie. Zonder extra personeel is dit praktisch niet uitvoerbaar. Het blijft belangrijk om het belang van een gezonde leefstijl te benadrukken, maar Smits merkte ook op dat het preventieconsult met name gezonde mensen trekt die bevestiging zoeken, in plaats van diegenen die het het meest nodig hebben. Een probleem in de haalbaarheid is ook dat zorgverzekeraars niet iedereen met een indicatie willen vergoeden en de overheid zich niet erg geroepen voelt met heffingen op ongezonde producten een gezond voedingspatroon te stimuleren.
Volgens Smits zit daarom de oplossing in dat de huisarts doorgaat met adequate case-finding. Verder moeten de overheid en verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. En natuurlijk moet er aandacht blijven voor leefstijladvies; zonder toegevoegd zout, overgewicht, alcohol en een zittende leefstijl is het risico op hypertensie immers aanzienlijk lager.

Tijdens de discussie concludeerden zij dat ze het eigenlijk grotendeels eens waren, en slechts op onderdelen van mening verschillen. Als huisartsen bij bijna iedereen boven de 40 een risico-inschatting maken, is deze case-finding benadering ongeveer hetzelfde als een screeningsprogramma. Dit wordt geprobeerd, maar er is meer tijd, geld, ruimte en personeel nodig. In de zaal werd een voorbeeldproject genoemd waarin mensen één keer per vijf jaar werden opgeroepen (opkomst was 70%) voor een risicoanalyse door een praktijkassistent. Hierbij wordt diabetes en atriumfibrilleren opgespoord, en het project had dan ook een goede opbrengst. Een ander merkte op dat prehypertensie niet gevonden wordt als je niet zoekt; om dit te kunnen identificeren is het dus belangrijk de populatie voor screening niet te selecteren.
Alle partijen waren het erover eens dat de dokter moet doen wat zij/hij kan en waar zij/hij goed in is, waarbij het streven is om op tijd een risicofactor aan te pakken en eerder te behandelen.

Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.

3 minuten educatie • 13-2-2017, Nationaal Hypertensiecongres, Gert van Montfrans en Paul Smits

Twee miljoen Nederlanders met onbehandelde hypertensie

Hypertensie 2017  Naar schatting twee miljoen Nederlanders lopen rond met onbehandelde hypertensie. Tijdens het Nationaal Hypertensiecongres debatteerden een internist en een huisarts over de vraag hoe dit probleem moet worden aangepakt.​

Slides • 13-2-2017

Hypertensiecongres PRO CONTRA

Hypertensie 2017 Pro-con debat: systematische screening van hypertensie loont! Dr. Gert van Montfrans (internist, AMC Amsterdam) en dr. paul Smits (huisarts, Zoetermeer).

Slides • 9-2-2017

Systematische screening van hypertensie loont - PRO

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van dr. Gert van Montfrans (AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Slides • 9-2-2017

Systematische screening van hypertensie loont - CONTRA

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van dr. Paul Smits (kaderhuisarts HVZ, Zoetermeer), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: