Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

10% minder zoutconsumptie in 10 jaar is kosteneffectief in alle landen

Nieuws - 2 feb. 2017

Cost effectiveness of a government supported policy strategy to decrease sodium intake: global analysis across 183 nations

 
Webb M, Fahimi S, Singh GM, et al.
BMJ, 2017, In Press
 
Een afname van 10% zoutconsumptie in 10 jaar zal in bijna 183 landen extreem kosteneffectief zijn. Dit is afgelopen maand gepubliceerd in BMJ. Deze afname kan bereikt worden met een “mild beleid” strategie door de overheid, gecombineerd met industriële overeenkomsten en publieke educatie.

Dit concluderen Webb en collega’s, die wereldwijde zoutconsumptie, bloeddrukken, effecten van zout op de bloeddruk en van de bloeddruk op cardiovasculaire ziekte en frequentie van cardiovasculaire ziekte in 2010, per leeftijd en geslacht, in 183 landen in kaart hebben gebracht. Zij berekenden dat deze interventies wereldwijd ongeveer 5.8 miljoen ‘disability adjusted life years’ (DALY’s) per jaar zullen sparen die gerelateerd zijn aan cardiovasculaire ziektes. Het populatie-gewogen kosteneffectiviteitsratio was ongeveer 204 internationale dollar per DALY. De kosten over 10 jaar varieerden echter wel aanzienlijk tussen landen en daardoor varieerde ook de kosteneffectiviteit tussen de landen.

De geschatte kosteneffectiviteitsratio was het laagst (beste) in de lage middeninkomenslanden en de hoogste middeninkomenslanden en het hoogst in hoge middeninkomenslanden. Bovendien was de geschatte interventie-effectiviteit het hoogst in Kazachstan, Georgië, Belarus, Ukraine, Mongolië en Rusland. Ook bleef een nationaal interventiebeleid wereldwijd, alsmede per land, zeer kosteneffectief wanneer alternatieve effectiviteitsdoelen (bijv. reductie van 30%, 0.5 of 1.5 gr per dag) of afkapwaarden voor optimale inname werden overwogen.

Momenteel hebben 181 van de 187 landen, die 99.2% van de wereldwijde volwassen populatie vertegenwoordigen, een gemiddelde zoutconsumptie die hoger ligt dan de door de WHO aanbevolen maximale zoutconsumptie van 2 gr per dag. In 2010 waren wereldwijd jaarlijks een geschatte 1.648.000 sterfgevallen het gevolg van cardiovasculaire ziekte door deze overmatige zoutconsumptie. De implementatie van interventie wordt echter soms opgeschort door kosten. Hoewel de kosteneffectiviteit van minder zoutconsumptie wel bekend is voor sommige, voornamelijk hoge middeninkomenslanden, was dit wereldwijd niet bekend. Deze studie van Webb en collega’s geeft hier nu inzicht in.
 
Vind deze publicatie online op BMJ

Deel deze pagina met collega's en vrienden: