Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie Congres 2017

Verslag, presentaties en video impressie van het Hypertensie congres 2017, een initiatief van de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV) gehouden op 3 februari 2017

Hypertensiemanagement in de tweede lijn

3' educatie - 3 feb. 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Dr. Yvo Sijpkens - HMC Bronovo, Den Haag

Hypertensie 2017 In reactie op een opmerking van een huisarts dat de tweede lijn niet zoveel meer lijkt te doen dan wat de huisarts al heeft gedaan, legt dr. Y.W.J. Sijpkens uit hoe de hypertensiepolikliniek een meerwaarde probeert te hebben voor de patiënt.

Herziening CVRM richtlijn vanuit het perspectief van de huisarts

Judith Tjin-A-Ton, huisarts

3' educatie - 27 feb. 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Judith Tjin-A-Ton

Hypertensie 2017 Huisarts Judith Tjin-A-Ton spreekt over de CVRM richtlijn, die momenteel wordt herzien. Ze benadrukt het belang van goede communicatie met de patiënt en een breed draagvlak in het werkveld.

'Automatisch en alleen' bloeddruk meten in de SPRINT

3' educatie - 20 feb. 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Bert-Jan van den Born
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

Hypertensie 2017 Dr. Bert-Jan van den Born bespreekt de bloeddrukmeting zoals toegepast in de SPRINT studie: een gemiddelde van drie automatische metingen waarbij de patiënt zich alleen in een aparte ruimte bevindt. De uitkomst is 10-15 mmHg lager dan een spreekkamermeting.

Nieuwe methode meet procedurele effectiviteit van renale denervatie

Mark Roland de Jong

3' educatie - 20 feb. 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Mark Roland de Jong

Hypertensie 2017 Mark Roland de Jong ontving de Gert van Montfransprijs voor zijn onderzoek naar renale zenuwstimulatie om te meten of renale denervatie voldoende is uitgevoerd. De effectiviteit van RDN voor patiënten met therapieresistente hypertensie staat ter discussie, mogelijk omdat ablatie niet volledig is.

Twee miljoen Nederlanders met onbehandelde hypertensie

Gert van Montfrans en Paul Smits

3' educatie - 13 feb. 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Gert van Montfrans en Paul Smits

Hypertensie 2017 Naar schatting twee miljoen Nederlanders lopen rond met onbehandelde hypertensie. Tijdens het Nationaal Hypertensiecongres debatteerden een internist en een huisarts over de vraag hoe dit probleem moet worden aangepakt.​

Nationaal Hypertensiecongres 2017

Prof. dr. Bram Kroon, Maastricht

3' educatie - 6 feb. 2017 - Amersfoort - Prof.dr. Bram Kroon

Hypertensie 2017 Prof. dr. Bram Kroon doet verslag van het Nationaal Hypertensiecongres dat op 3 februari 2017 in Amersfoort werd gehouden. Specialisten, huisartsen en verpleegkundigen debatteerden onder meer over de vraag hoe hypertensie eerder en beter in beeld kan worden gebracht.

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

Hypertensiecongres 2017

3' educatie - 6 feb. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Frank Visseren

Hypertensie 2017 Prof. dr. Frank Visseren vraagt zich af of de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, hypertensie en een te hoog cholesterol, los van elkaar of als een soort package deal behandeld moeten worden.

PRO-CON DEBAT: Systematische screening van hypertensie loont!

Nieuws - 1 feb. 2017

Hypertensie 2017 Op het Nationale Hypertensie Congres gingen dr. Gert van Montfrans (internis-vasculair geneeskundige) en dr. Paul Smits (kaderhuisarts hart- en vaatziekten) met elkaar in debat over of systematische screening van hypertensie de moeite waard is en hoe dit aangepakt kan worden.

Persistent increase in blood pressure after renal nerve stimulation in accessory renal arteries after sympathetic renal denervation

Nieuws - 1 feb. 2017

Hypertensie 2017 Mark de Jong ontving de Gert van Montfransprijs voor zijn ‘oorspronkelijke onderzoek’ naar de vraag hoe de opbrengst van renale denervatie (RDN) geoptimaliseerd kan worden.

Addendum hypertensie bij de richtlijn cardiovasculair risicomanagement: focus op therapieresistente hypertensie

Nieuws - 1 feb. 2017

Hypertensie 2017 Op het Nationale Hypertensie Congres ging Dr. Jaap Deinum in op het proces van het opstellen van de nieuwe richtlijn cardiovasculair risicomanagement.

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet?

Nieuws - 1 feb. 2017

Hypertensie 2017 Op het Nationale Hypertensie Congres vatte erik Serné de beschikbare data samen die iets vertellen over welke bloeddrukstreefwaarden het beste gehanteerd kunnen worden in patiënten met diabetes.

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

Nieuws - 1 feb. 2017

Hypertensie 2017 Op het Nationale Hypertensie Congres sprak prof.dr. Frank Visseren welke rol cholesterol-verlaging zou moeten spelen in hypertensiepatiënten.

Hypertensie Congres 2017