Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer niet-inferieur aan placebo ten aanzien van cognitieve functie

Nieuws - 3 feb. 2017

Amgen heeft gisteren gemeld dat de EBBINGHAUS cognitieve functie-trial het primaire eindpunt heeft behaald, hetgeen betekent dat evolocumab non-inferieur is aan placebo in het effect op cognitief functioneren. De EBBINGHAUS studie werd uitgevoerd in 1900 patiënten die meededen aan de evolocumab FOURIER eindpuntenstudie.

Gelijktijdig werd werd bekend gemaakt dat de FOURIER studie die evalueerde of evolocumab het risico op CV events in patiënten met klinisch manifeste atherosclerotische CV ziekte (ASCVD), het samengestelde primaire eindpunt en het belangrijke secundaire samengestelde eindpunt heeft behaald. Het primaire eindpunt bestond uit CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI)), niet-fatale beroerte, ziekenhuisopname voor onstabiele angina of coronaire revascularisatie.

Evolocumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) remt. Evolocumab bindt aan PCSK9 en remt circulerend PCSK9 in het binden aan de LDL receptor (LDLR), wat  PCSK9-gemedieerde afbraak van de LDLR voorkomt, en LDLR de kans geeft terug te gaan naar het leverceloppervlak. Door het binden van PCSK9 aan LDLR te remmen, vergroot evolocumab het aantal LDLRs dat beschikbaar is om LDL uit het bloed te klaren, waardoor LDL-c niveaus worden verlaagd.

EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9 Binding antiBody Influence oN coGnitive HeAlth in high cardiovascUlar risk Subjects) is een dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde non-inferieuriteitsstudie in ongeveer 1900 patiënten die meedoen aan de FOURIER studie. Werkgeheugen functie (Spatial Working Memory strategy index – primair eindpunt) en secundaire eindpunten van werkgeheugen, geheugenfunctie en psychomotor snelheid werden bepaald met een tablet-gebaseerde tool (CANTAB) bij baseline en geselecteerde tijdstippen. 

FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) is een multinationale fase 3 dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie in ongeveer 27,500 patiënten die ofwel een MI, een ischemische stroke of symptomatische perifere arterieziekte en een LDL ≥70 mg/dL of een non-HDL-C ≥100 mg/dL hadden op geoptimaliseerde statinetherapie. Geoptimaliseerde statinebehandeling was gedefinieerd als ten minste atorvastatine 20 mg of gelijkwaardig dagelijks met een aanbeveling voor ten minste atorvastatine 40 mg of gelijkwaardig dagelijks waren goedgekeurd. Patienten waren gerandomiseerd naar evolocumab subcutaan 140 mg elke twee weken of 420 mg maandelijks of placebo subcutaan elke twee weken of maandelijks. De studie werd voortgezet totdat ten minste 1630 patiënten een belangrijk tweede MACE (major adverse cardiac event) eindpunt van cardiovasculaire sterfte, MI of stroke, welke maar eerst optrad.

Gedetailleerde resultaten van de evolocumab FOURIER eindpuntenstudie studie zullen worden gepresenteerd op de American College of Cardiology (ACC) 66th Annual Scientific Session Late-Breaking Clinical Trials sessie in Washington, D.C. op vrijdag 17 maart om 8:00 lokale tijd. Gedetaileerde resultaten van de evolocumab EBBINGHAUS cognitieve functietrial zullen worden gepresenteerd tijdens de Late-Breaking Clinical Trials sessie op zaterdag 18 maart om 8 uur lokale tijd.

Bron: Persbericht Amgen 2 Februari 2017

View slidesDownload slides EBBINGHAUS as PDF
EBBINGHAUS design CVGK.pdf (0,2MB)EBBINGHAUS design CVGK.pdf (0,2MB)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: