Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt CV risico in ASCVD patiënten in FOURIER eindpuntenstudie

Nieuws - 3 feb. 2017

Amgen heeft gisteren bekend gemaakt dat de FOURIER studie die evalueerde of evolocumab het risico op CV events in patiënten met klinisch manifeste atherosclerotische CV ziekte (ASCVD) verlaagt, het samengestelde primaire eindpunt en het belangrijke secundaire samengestelde eindpunt heeft behaald. Het primaire eindpunt bestond uit CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI)), niet-fatale beroerte, ziekenhuisopname voor onstabiele angina of coronaire revascularisatie en het secundaire samengestelde eindpunt bestond uit CV sterfte, niet fataal MI of niet-fatale beroerte. Er werden geen veiligheidskwesties gezien.
De EBBINGHAUS cognitieve functie trial heeft ook het primaire eindpunt behaald, hetgeen aantoont dat evolocumab non-inferieur is aan placebo in het effect op cognitief functioneren.

Prof. dr. John Kastelein over deze resultaten: "Omdat de LDL-c niveaus heel laag waren in de FOURIER studie, laat dit zien hoe veilig dat is. Dat zowel primaire als secundaire eindpunten positief zijn, betekent dat CV sterfte en stroke ook positieve resultaten laten zien. Daaruit kunnen we concluderen dat het verlagen van LDL-c niveaus ook de kans op beroerte en sterfte verlaagt."

Evolocumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) remt. Evolocumab bindt aan PCSK9 en remt circulerend PCSK9 in het binden aan de LDL receptor (LDLR), wat  PCSK9-gemedieerde afbraak van de LDLR voorkomt, en LDLR de kans geeft terug te gaan naar het leverceloppervlak. Door het binden van PCSK9 aan LDLR te remmen, vergroot evolocumab het aantal LDLRs dat beschikbaar is om LDL uit het bloed te klaren, waardoor LDL-c niveaus worden verlaagd.

"In de GLAGOV studie hebben we gedemonstreerd dat evolocumab een effect heeft op atherosclerose, de oorzaak onderliggend aan cardiovasculaire ziekte. Deze FOURIER resultaten laten ondubbelzinnig het verband tussen het verlagen van LDL-cholesterol met evolocumab en CV risicoreductie zien, zelfs in een populatie die al met geoptimaliseerde statinetherapie wordt behandeld," zegt Sean E. Harper, M.D., executive vice president van Research and Development bij Amgen.

FOURIER (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) is een multinationale fase 3 dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie in ongeveer 27,500 patiënten die ofwel een MI, een ischemische stroke of symptomatische perifere arterieziekte en een LDL ≥70 mg/dL of een non-HDL-C ≥100 mg/dL hadden op geoptimaliseerde statinetherapie. Geoptimaliseerde statinebehandeling was gedefinieerd als ten minste atorvastatine 20 mg of gelijkwaardig dagelijks met een aanbeveling voor ten minste atorvastatine 40 mg of gelijkwaardig dagelijks waren goedgekeurd. Patienten waren gerandomiseerd naar evolocumab subcutaan 140 mg elke twee weken of 420 mg maandelijks of placebo subcutaan elke twee weken of maandelijks. De studie werd voortgezet totdat ten minste 1630 patiënten een belangrijk tweede MACE (major adverse cardiac event) eindpunt van cardiovasculaire sterfte, MI of stroke, welke maar eerst optrad.

EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9 Binding antiBody Influence oN coGnitive HeAlth in high cardiovascUlar risk Subjects) is een dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde non-inferieuriteitsstudie in ongeveer 1900 patiënten die meedoen aan de FOURIER studie. Werkgeheugen functie (Spatial Working Memory strategy index – primair eindpunt) en secundaire eindpunten van werkgeheugen, geheugenfunctie en psychomotor snelheid werden bepaald met een tablet-gebaseerde tool (CANTAB) bij baseline en geselecteerde tijdstippen. 

Gedetailleerde resultaten van de evolocumab FOURIER eindpuntenstudie studie zullen worden gepresenteerd op de American College of Cardiology (ACC) 66th Annual Scientific Session Late-Breaking Clinical Trials sessie in Washington, D.C. op vrijdag 17 maart om 8:00 lokale tijd. Gedetaileerde resultaten van de evolocumab EBBINGHAUS cognitieve functietrial zullen worden gepresenteerd tijdens de Late-Breaking Clinical Trials sessie op zaterdag 18 maart om 8 uur lokale tijd.

Source: Persbericht Amgen 2 Februari 2017


 
View slidesDownload FOURIER study design slides as PDF
FOURIER design CVGK.pdf (0,3MB)FOURIER design CVGK.pdf (0,3MB)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: