Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen winst of verlies loopsnelheid door strenge BP-regulatie in oudere SPRINT-deelnemers

Literatuur - Odden MC et al., JAMA Intern Med 2017

Effect of intensive blood pressure control on gait speed and mobility limitation in adults 75 years or older: a randomized clinical trial

 
Odden MC, Peralta CA, Berlowitz DR, et al.
JAMA Intern Med 2017; DOI:10.1001/jamainternmed.2016.9104
 

Achtergrond

De SPRINT data suggereren dat het nastreven van een systolische bloeddruk (SBP) <120 mmHg een voordeel oplevert in CV ziekte en sterfte in hypertensieve volwassenen van 50 jaar en ouder zonder type 2 diabetes en beroerte [1]. Het voordeel werd ook gezien in mensen van 75 jaar en ouder en verkennende analyses wijzen in de richting van hetzelfde effect in diegenen met frailty of trage tred [2]. Het is belangrijk de balans tussen dit voordeel en andere gezondheidsconsequenties van intensieve BP-regulatie te evalueren.
Loopsnelheid is een erkende maat voor fysiek functioneren, die voorspellend is voor nadelige gezondheidsuitkomsten en sterfte [3,4]. Observationeel bewijs doet vermoeden dat afname van de loopsnelheid sneller gaat in oudere volwassenen met hoge bloeddruk [5]. Lagere SBP is echter ook in verband gebracht met grotere beperkingen in dagelijkse activiteiten en grotere waarschijnlijkheid van verslechterende invaliditeit [6].
Deze studie vergeleek het verloop van afname van loopsnelheid en incidente beperking van de mobiliteit in de intensief en standaard behandelde groepen in SPRINT [1,7], binnen de subgroep van deelnemers van ten minste 75 jaar oud ten tijde van randomisatie (n=2636). Een eerder rapport over deze subgroep [2] rapporteerde een hogere frequentie van aspirinegebruik (820 [62.3%] vs. 765 [58.0%]) en een hogere prevalentie van frailty, zoals bepaald met een 37-item frailty index (440 [33.4%] vs 375 [28.4%]) in de intensief behandelde groep, als statistisch significante groepsverschillen bij baseline.
 

Belangrijkste resultaten

  • Algemene gemiddelde loopsneltheid bij baseline was 0.91 m/s, met een gemiddelde jaarlijke verandering van -0.026 (95%CI: -0.028 tot -0.023) m/s.
  • Beide behandelgroepen lieten een vergelijkbaar verloop van loopsnelheid zien: de afname van gemiddelde loopsnelheid was hetzelfde voor diegenen gerandomiseerd naar intensieve of standaard behandeling (gemiddeld verschil: 0.004 m/s per jaar, 95%CI: -0.005 tot 0.005 m/s per year, P=0.88).
  • Veranderingen in loopsnelheid verschilden niet significant tussen subgroepen op basis van leeftijd, geslacht, ras of etniciteit, baseline SBP, chronische nierziekte of geschiedenis met CVD.
  • Bepaling van mobiliteitsstatus was op basis van zelfrapportage. Over het algemeen was de gemiddelde overgangssnelheid van geen beperking naar een mobiliteitsbeperking 12.5 per 100 persoonsjaren.
  • Er werd geen significant effect van intensieve behandeling gezien op de overgang naar een mobiliteitsbeperking (HR: 0.92, 95%CI: 0.91-1.22) of naar een beperkingsvrije status (HR: 0.92, 95%CI: 0.77-1.10).

Conclusie

Deze data van individuen van 75 jaar en ouder, die meededen aan de SPRINT studie, laten geen verschil zien in afname van loopsnelheid tussen diegenen die intensieve BP-verlagende therapie kregen, ten opzichte van standaard therapie. Noch werden verschillen gezien tussen de groepen in mobiliteitsbeperkingen, op basis van zelfrapportage.
 
Vind dit artikel online op JAMA Intern med.
 

Referenties

1. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al; SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015;373(22):2103-2116.
2. Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, et al; SPRINT Research Group. Intensive vs standard blood pressure control and cardiovascular disease outcomes in adults aged75 years: a randomized clinical trial. JAMA. 2016;315(24):2673-2682
3. Studenski S, Perera S, Patel K, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA. 2011;305(1):50-58.
4. Perera S, Patel KV, Rosano C, et al. Gait speed predicts incident disability: a pooled analysis.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016;71(1):63-71.
5. Rosano C, LongstrethWT Jr, Boudreau R, et al. High blood pressure accelerates gait slowing in
well-functioning older adults over 18-years of follow-up. J AmGeriatr Soc. 2011;59(3):390-397.
6. Sabayan B, Oleksik AM, Maier AB, et al. High blood pressure and resilience to physical and cognitive decline in the oldest old: the Leiden 85-Plus Study. J AmGeriatr Soc. 2012;60(11):2014-2019.
7. AmbrosiusWT, Sink KM, Foy CG, et al; SPRINT Study Research Group. The design and rationale of a multicenter clinical trial comparing two strategies for control of systolic blood pressure: the Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT). Clin Trials. 2014;11(5):532-546.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: