Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van e-sigaret mogelijk niet onschadelijk

Literatuur - Moheimani RS, et al, JAMA cardiol, 2017

Increased Cardiac Sympathetic Activity and Oxidative Stress in Habitual Electronic Cigarette Users Implications for Cardiovascular Risk

 
Moheimani RS, Bhetraratana M, Yin F, et al.
JAMA Cardiol. 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

In plaats van tabak bevatten elektronische (e)-sigaretten nicotine, smaakstoffen en een vernevelingssubstantie. Ook is de e-sigaret een veiliger alternatief voor sigaretten met tabak en zijn ze erg populair [1-5]. Er zijn echter geen data over de effecten van de e-sigaret op het cardiovasculaire (CV) systeem of over de mechanismen waarmee tabakssigaretten het CV risico verhogen.
 
In deze studie zijn de effecten van de e-sigaret op hartritme (HR) variabiliteit, systemische oxidatieve stress en ontstekingen geëvalueerd door deze variabelen te vergelijken tussen rokers van de e-sigaret en niet-rokers.
 

Belangrijkste resultaten

  • De hoge frequentie (HF, 0.15-0.4 Hz) component, een indicator van vagale activiteit, was significant verlaagd in e-sigaret gebruikers ten opzichte van controlepersonen (gemiddelde ± SEM 46.5 ± 3.7 n.u. vs. 57.8 ± 3.6 n.u, P = 0.04).
  • De lage frequentie (LF, 0.04-0.15 Hz) component en LF:HF ratio waren significant verhoogd in e-sigaret gebruikers ten opzichte van controlepersonen, wat sympathische dominantie suggereert (respectievelijk gemiddelde ± SEM 52.7 ± 4.0 n.u. vs. 39.9 ± 3.8 n.u, P = 0.03 en 1.37 ± 0.19 n.u. vs. 0.85 ± 0.18 n.u, P = 0.05).
  • Plasma cotinineniveaus, een maat voor e-sigaretgebruik, waren omgekeerd gecorreleerd met de HF component (r = −0.34, P = 0.04) en direct gerelateerd aan de LF component (r = 0.35, P = 0.03) en de LF:HF ratio (r = 0.36, P = 0.03).
  • Diep inademen (Valsava Manoeuvre): binnen iedere groep was de HF component significant verhoogd tijdens diep inademen ten opzichte van spontaan inademen, en de LF en LF:HF ratio waren verlaagd tijdens diep inademen ten opzichte van spontaan inademen. Dit suggereert een relatieve verhoging van cardiale vagale toon en afname van cardiale sympathische invloeden.
  • De mate van LDL-oxidatie, wat duidt op vatbaarheid van apolipoproteïne B-bevattende lipoproteïnen voor oxidatie, was significant verhoogd in e-sigaret gebruikers (n=12) ten opzichte van controlepersonen (n=18, gemiddelde ± SEM 3801.0 ± 415.7 U vs. 2413.3 ± 325.0 U, P = 0.01), wat hogere oxidatieve stress suggereert.
  • Er was een trend naar lagere paraoxonase-1 activiteit in e-sigaretgebruikers ten opzichte van controlepersonen (gemiddelde ± SEM 649.9 ± 125.7 nmol p-nitrofenol/min/mL vs. 892.8 ± 110.0 nmol p-nitrofenol/min/mL, P = 0.17), wat suggereert dat er minder bescherming is tegen oxidatieve stress.
  • De HDL-antioxidantindex, alsmede ontstekingsmarkers inclusief fibrinogeen en c-reactieve proteïneniveaus, waren niet verschillend tussen e-sigaretgebruikers en controlepersonen.
  • Plasma cotinineniveaus waren direct gerelateerd aan de mate van LDL-oxidatie  (r = 0.35; P = 0.05).
 

Conclusie

In een kleine cross-sectionele studie was routinematig e-sigaretgebruik geassocieerd met een verschuiving van cardiale autonome balans naar sympathische dominantie en hogere oxidatieve stress, wat beiden wijst op een verhoogd CV risico. Deze data suggereren dat routinematig gebruik van de e-sigaret geassocieerd is met fysiologische effecten en dat de e-sigaret niet onschadelijk is.
 

Redactioneel commentaar [6]

In dit redactioneel commentaar bediscussieert Bhatnagar in het kort het debat over de e-sigaret. Daarna beschrijft hij enkele interessante aanmerkingen op de eindpunten die gebruikt zijn in de studie van Moheimani en collega’s, die mogelijk niet exact de mate van CVD risicoverhoging reflecteren. De auteur concludeert: ‘Hoe de e-sigaret oxidatieve stress kan induceren in de afwezigheid van teer en andere langlevende radicalen blijft onduidelijk en er zijn meer studies nodig om niet alleen de oorzaken van deze interessante bevindingen van Moheimani te onderzoeken, maar ook om verder de diepte in te gaan over de CV effecten van e-sigaretten. Zulke onderzoeken zijn noodzakelijk voor de evaluatie van schadelijkheid van e-sigaretten, en of algemene acceptatie van de e-sigaret de incidentie van CVD zal verlagen of dat het juist de al bereikte gezondheidsdoelen (door invoering van tabakscontrole en regulatie) schade zal aandoen als gevolg van ‘hernormalisatie’ van roken en het promoten van nicotineverslaving.’
 
Vind deze publicatie online op JAMA cardiol
 

Referenties

1. Bhatnagar A, Whitsel LP, Ribisl KM, et al; American Heart Association Advocacy Coordinating Committee, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Quality of Care and Outcomes Research. Electronic cigarettes: a policy statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;130:(16):1418-1436.
2. Singh T, Marynak K, Arrazola RA. Vital signs: exposure to electronic cigarette advertising among middle school and high school students: United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;64(52):1403-1408.
3. Avdalovic MV, Murin S. POINT: does the risk of electronic cigarettes exceed potential benefits? Yes. Chest. 2015;148(3):580-582.
4. Middlekauff HR. COUNTERPOINT: does the risk of electronic cigarettes exceed potential benefits? No. Chest. 2015;148(3):582-584.
5. Green SH, Bayer R, Fairchild AL. Evidence, policy, and e-cigarettes: will England reframe the debate? N Engl J Med. 2016;374(14):1301-1303.
6. Bhatnagar A. Are Electronic Cigarette Users at Increased Risk for Cardiovascular Disease? JAMA Cardiol. 2017; published online ahead of print
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: