Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC Journaal 2017

Verslag, presentaties en video impressie van het 2017 congres van de American College of Cardiology (ACC), vanuit Washington, USA
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

3' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCI-register-gebaseerde trial laat zien dat IFR non-inferieur is aan FFR, met minder ongemak en stenting

3' educatie - 8 mei 2017 - ACC 2017, Washington - Matthias Götberg - Lund University, Sweden
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Factor Xa remmer versus aspirine in verlengde fase van preventie recidief VTE

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Philip S. Wells - University of Ottawa, ON, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

10' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. Gilles Lambert – Université de la Réunion, Sainte-Clotilde, France
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Troponine bij non-cardiale chirurgie onafhankelijke voorspeller van CV events

3' educatie - 24 apr. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. P.J. Devereaux - Hamilton, ONT, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

E-counseling verbetert therapietrouw bij hypertensie

3' educatie - 24 apr. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Robert Nolan - Toronto, ON, Canada

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

10' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - 21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

3' educatie - 4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

10' educatie - 20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NNT in toekomstige PCSK9-analyses waarschijnlijk lager naarmate behandeling langer duurt

3' educatie - 3 apr. 2017 - ACC, Washington - Prof. Sidney Smith
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Percutane aortaklepvervanging ook voor patiënten met matig operatierisico

3' educatie - 27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Nicolas van Mieghem, Rotterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

3' educatie - 27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

3' educatie - 22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen gunstig effect van infusies met HDL mimeticum in IVUS-studie

3' educatie - 22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Stephen Nicholls (Adelaide, Australië)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer cognitief veilig, ook bij zeer laag cholesterolgehalte

3' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Robert Giugliano, Boston
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Voordelen FFR-geleide complete revascularisatiestrategie na MI: COMPARE-ACUTE

3' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Pieter Smits, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

3' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer vermindert CV events in hoog-risico patiënten, maar LDL-c verlagende effect neemt af in de tijd

3' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Paul Ridker - Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV uitkomsten met PCSK9-remmer: FOURIER studie

3' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Marc S. Sabatine, Brigham and Women's Hospital, Boston, VS

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

3' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Prof.dr. John Kastelein licht de belangrijkste punten uit FOURIER en SPIRE 1 & 2 toe. Hij stelt dat er geen twijfel bestaat over het feit dat het verlagen van LDL cruciaal is voor CV preventie.

PCI-register-gebaseerde trial laat zien dat IFR non-inferieur is aan FFR, met minder ongemak en stenting

3' educatie - 8 mei 2017 - ACC 2017, Washington - Matthias Götberg - Lund University, Sweden
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Matthias Götberg vat de voordelen van de register-gebaseerde studieopzet van de gerandomiseerde IFR-SWEDEHEART studie samen en deelt de resultaten van deze studie naar klinische uitkomsten na IFR ten opzichte van na FFR.

Factor Xa remmer versus aspirine in verlengde fase van preventie recidief VTE

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Philip S. Wells - University of Ottawa, ON, Canada
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Dr. Philip Wells presenteerde de EINSTEIN-CHOICE studie, waarbij 2 doseringen rivaroxaban effectiever waren dan aspirine ter preventie van recidief VTE op de langere termijn.

Troponine bij non-cardiale chirurgie onafhankelijke voorspeller van CV events

Dr. P.J. Devereaux

3' educatie - 24 apr. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. P.J. Devereaux - Hamilton, ONT, Canada
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Dr. P.J. Devereaux presenteerde de VISION studie, waarin hs-TNT bij non-cardiale chirurgie een onafhankelijke voorspeller van CV events en sterfte bleek te kunnen zijn. Ze stelden een post-operatieve piekwaarde vast die wijst op een verhoogd risico.

E-counseling verbetert therapietrouw bij hypertensie

Dr. Robert Nolan

3' educatie - 24 apr. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Robert Nolan - Toronto, ON, Canada
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Dr. Rob Nolan presenteerde op het ACC-congres in Washington de resultaten van de REACH studie, waarin multimediale e-counseling bij de behandeling van hypertensie de therapietrouw significant bleek te kunnen verbeteren en de bloeddruk te verlagen.

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - 21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Een substudie van ARISTOTLE laat zien dat nieuwe gebruikers van digoxine een vier keer zo hoog risico hebben op plotse sterfte, en hogere plasmadigoxinewaarden waren geassocieerd met een hoger sterfterisicoalso in AF patiënten die op baseline al digoxine kregen.

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

3' educatie - 4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Steve Nissen vat de resultaten van de FOURIER studie samen, die aanzienlijk toegevoegd voordeel liet zien van extra LDL-verlaging met een PCSK9-antilichaam in patiénten die al statines krijgen.

NNT in toekomstige PCSK9-analyses waarschijnlijk lager naarmate behandeling langer duurt

Prof. Sidney Smith, VS

3' educatie - 3 apr. 2017 - ACC, Washington - Prof. Sidney Smith
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Prof. Sidney Smith (cardioloog, VS) vergelijkt de resultaten van de gepresenteerde PCSK9 studies. De NNT (Number Needed to Treat) in de tweejarige FOURIER studie was met 74 aan de hoge kant. Prof. Smith spreekt zijn verwachtingen uit over de NNT in een vierjarige uitkomstenstudie, zoals de ODYSSEY.

Percutane aortaklepvervanging ook voor patiënten met matig operatierisico

Dr. Nicolas van Mieghem

3' educatie - 27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Nicolas van Mieghem, Rotterdam
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Dr. Nicolas van Mieghem zag de SURTAVI op de ACC, waarin >1700 patiënten met een matig operatierisico werden gerandomiseerd naar chirurgische dan wel percutane aortaklepvervanging. In een tussentijdse analyse werd op harde eindpunten geen groot verschil tussen beide groepen gezien, wat mogelijk de richtlijnen kan gaan veranderen.

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam

3' educatie - 27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Prof. dr. Freek Verheugt presenteerde op de ACC de resultaten van de GARFIELD, een wereldwijd register van patiënten met atriumfibrilleren. Het blijkt dat 20% van deze patiënten, anders dan de richtlijnen voorschrijven, wordt behandeld met alleen aspirine.

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

3' educatie - 22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Prof. Kausik Ray presenteerde de ORION-1 studie met het siRNA inclisiran, dat PCSK9 eiwitproductie voorkomt. Twee injecties gaven aanzienlijke dosis-afhankelijke en aanhoudende LDL-c reducties op 180 en 240 dagen bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, zonder veiligheidssignalen.

Geen gunstig effect van infusies met HDL mimeticum in IVUS-studie

3' educatie - 22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Stephen Nicholls (Adelaide, Australië)
##OVERVIEW_ITEMS_KEY_PHRASE##

ACC 2017 Prof. Stephen Nicholls (Adelaide, Australië) vertelt dat geen voordeel van tien wekelijkse IV infusies met CER-001, een nieuw HDL mimeticum, werd gezien in ACS patiënten in aanvulling op standaardtherapie, in de CARAT studie.

ACC Journaal 2017