Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HDL-c mimeticum induceert geen atheromaregressie in post-ACS patiënten

Nieuws - 18 mrt. 2017

Effect of Serial Infusions of CER-001, a Pre-Beta High-Density Lipoprotein Mimetic on Coronary Atherosclerosis: Results of the CARAT Study

Presented at ACC.17 by Stephen J Nicholls
 

Achtergrond

HDL-c staat bekend om de beschermende effecten tegen CAD en beroerte. Daarom werd de hypothese gevormd dat het verhogen van HDL-c door middel van infusie met CER-001, een gereconstitueerd pre-beta HDL mimeticum, zou leiden tot een afname van arteriële plaque, en dat het risico op MI en beroerte gunstig zou beïnvloeden.
Het negatief geladen HDL mimeticum bevat apoA-I en sphingomyeline en heeft gunstige effecten op maten van lipidentransport. Vroege studies demonstreerden mogelijke coronaire plaqueregressie na infusie van lage dosering CER-001 in ACS-patiënten met hoge plaquelast.
In de CARAT studie werden 301 patiënten met een recent ACS en een hoge plaquelast gerandomiseerd naar ofwel 10 wekelijkse CER-001 infusies, of naar placebo, bovenop standaardtherapie. Bij baseline hadden patiënten ten minste één coronaire stenose met procent atheromavolume (PAV) >30% in de proximale 10 mm van het doelwitvat, op basis van IVUS.
 

Belangrijkste resultaten

  • PAV was verminderd met 41% in de placebogroep, ten opzichte van 9% in de CER-001 groep. Dit verschil was niet statistisch significant (P=0.15).
  • Totaal atheromavolume (TAV) was verminderd met 6.6 mm3 in de placebogroep en met 5.6 mm3 in de CER-001-groep.
  • Regressie van PAV was 57.7% in de placebopatiënten en 53.3% in patiënten die CER-001 ontvingen.
  • Niveaus van LDL-c namen in gelijke mate af in de CER-001 en placebogroepen.
  • De frequenties van bijwerkingen waren laag en vergelijkbaar in beide groepen.

Conclusie

In post-ACS patiënten met ten minste één stenose met PAV >30% in de proximale 10 mm van het doelwitvat, leidde toediening van CER-001 niet tot een significante daling van PAV of TAV. Deze bevindingen suggereren dat korte termijn therapie met de gebruikte dosering CER-001 geen veelbelovende strategie is in post-ACS patiënten.
Tot nog toe zijn teleurstellende resultaten behaald wanneer HDL-modificerende middelen werden bestudeerd; er is geen CV voordeel gezien van pogingen om HDL te verhogen. Tijdens de persconferentie noemde dr. Nicholls dat HDL-mimetica “een niet-vervulde belofte blijven”. Tijdens de discussie werd hem gevraagd waarom hij nog steeds geloofde dat dit pad verder gevolgd moet worden, en wanneer het moment komt dat geaccepteerd moet worden dat het niet werkt. Hij zei dat hij diverse paden bewandeld, maar dat het voortdurend falen van HDL-gerichte therapieën in de context van statines in de afgelopen jaren aantoont dat het targeten van HDL gecompliceerder is dan LDL. We weten erg weinig van HDL, en hoe het als doelwit van therapie zou kunnen fungeren. Nicholls gaf wel toe dat “met elke negatieve studie, het moeilijker wordt om erin te blijven geloven”. Dat betekent waarschijnlijk dat we moeten kijken naar andere risicofactoren, of zelfs naar het verbeteren van therapietrouw bij therapieën waarvan bekend is dat ze werken.


- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie –
Het ACC journaal 2017 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: