Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

e-Counseling applicatie verbeterde de effectiviteit van standaardzorg voor hypertensie

Nieuws - 19 mrt. 2017

e-Counseling for Self-Care Adherence Adds Therapeutic Benefit for Hypertension: The REACH Trial

Gepresenteerd tijdens ACC.17 door Rob Nolan
 

Achtergrond

Diverse richtlijnen bevelen farmacotherapie aan met leefstijladvies als optimale strategie om risicofactoren voor CVD te verminderen. Studies hebben aangetoond dat, in de context van hypertensie, counseling voor lichaamsbeweging en dieet de zorg verbetert met extra daling van de bloeddruk (BP). Binnen 12 maanden werd 4.47 mmHg daling van de systolische BP (SBP) gezien en 2.29 mmHg tussen 12 en 24 maanden, bereikt met matig-tot-hoog intensieve programma’s.
Van E-based interventies voor hypertensie is aangetoond dat ze BP verminderen in een range vergelijkbaar met gebruikelijke leefstijlprogramma’s. Heterogeniteit van behandeleffecten tussen studies is echter een probleem, als gevolg van verschillen in gebruikte technologie, uiteenlopende theorieën over gedragsverandering en afwezigheid van gespecificeerde modellen van gedragscounseling.
De dubbelblinde REACH studie beoogde te bepalen of e-counseling BP-beheersing vergroot en CVD risicofactoren vermindert na 12 maanden, voor individuen met stadium 1 of 2 hypertensie (SBP/DBP 140-180/90-110 mmHg). Het e-counseling protocol was ‘gebruikers-gericht’ en samenwerkend, bestaande uit aangepaste componenten uit evidence-based modellen voor counseling.
Na een baseline onderzoek werden 264 patiënten gerandomiseerd naar het web-based leefstijladviesprogramma, of naar de controlesituatie van e-informatie over BP management. Voor de 4-maandelijkse controle werden wekelijks emails verstuurd, in de volgende fase tot het 8-maanden onderzoek werden ze tweewekelijks verstuurd, en tot het 12-maanden onderzoek werden maandelijkse emails gestuurd. De emails naar de e-counseling groep bevatten links naar online multimedia en interactieve tools om motivatie en vaardigheden te vergroten om een gezonde leefstijl voor het hart te starten en vol te houden. Emails naar de controlegroep bevatten links naar algemene informatie over een gezonde leefstijl voor het hart en het verlagen van hoge BP.
Primaire eindpunten waren SBP/DBP en polsdruk, gemeten met een geautomatiseerd spreekkamerprotocol, en non-HDL-c en Framingham Risico Index voor 10-jaars absoluut risico voor CVD. Patiënten bleven gebruikelijke zorg ontvangen. Complete data waren beschikbaar voor 97 controlepatiënten en 100 e-counselingpatiënten.
 

Belangrijkste resultaten

  • Verandering van SBP vanaf baseline na 4 maanden was -5.6 mmHg (95%CI: -9 tot -2) in controles, ten opzichte van -8.2 mmHg (95%CI: -11 tot -5) (P=0.35). Na 12 maanden waren de waarden -6.0 mmHg (95%CI: -9 tot -3) en -10.1 mmHg (95%CI: -13 tot -8) (P=0.03).
  • Verandering van polsdruk vanaf baseline na 4 maanden was -1.2 mmHg (95%CI: -4 tot 1) in controles, ten opzichte van -4.2 mmHg (95%CI: -6 tot -2) (P=0.02). Na 12 maanden waren de waarden -1.5 mmHg (95%CI: -4 tot 1) en -4.3 mmHg (95%CI: -7 tot -2) (P=0.04).
  • Verandering van Framingham risk index vanaf baseline na 4 maanden was -0.6% (95%CI: -1 tot 0.1) in controles, ten opzichte van -2.1% (95%CI: -3 tot -1) (P=0.004). Na 12 maanden waren de waarden -0.2% (95%CI: -1 tot 2) en -1.9% (95%CI: -3 tot -0.6) (P=0.01).
  • Verandering van DBP vanaf baseline na 4 maanden was -4.4 mmHg (95%CI: -7 tot -2) in controles, ten opzichte van -4.1 mmHg (95%CI: -6 tot -2) (P=0.89).
  • Na 12 maanden werden uiteenlopende veranderingen van DBP vanaf baseline gezien in mannen en vrouwen. In mannen waren de waarden -0.3 mmHg (95%CI: -2 tot 2) in controles en -4.1 mmHg (95%CI: -6 tot -2) (P=0.007). In vrouwen waren de waarden -6.0 mmHg (95%CI: -9 tot -3) en -6 mmHg (95%CI: -9 tot -3) (P=0.69).
  • Verandering van non-HDL-c vanaf baseline na 4 maanden was 4.5 mg/dL (95%CI: 0.4 tot 9) in controles, ten opzichte van -1.9 mg/dL (95%CI: -6 tot 2) (P=0.03).
  • Na 12 maanden werden verschillende patronen van verandering in non-HDL-c vanaf baseline gezien tussen mannen en vrouwen. In mannen waren de waarden 11.3 mg/dL (95%CI: 1.5 tot 21) in controles en -4.3 mg/dL (95%CI: -13 tot 5) (P=0.02). In vrouwen waren de waarden -0.7 mg/dL (95%CI: -9 tot 7) en 4.6 mg/dL (95%CI: -4 tot 13) (P=0.87).

Conclusie

Deze data tonen aan dat het e-counseling programma de effectiviteit van standaardzorg voor hypertensie vergrootte na 12 maanden. Klinisch betekenisvolle uitkomsten werden gezien, waaronder een 10 mmHg daling van SBP, hetgeen geassocieerd is met risicoreducties van 20% in CVD events, 17% CHD, 27% beroerte en 13% sterfte door alle oorzaken. Deze bevindingen ondersteunen een schaalbare fase III e-counseling studie voor hypertensie.
Tijdens de persconferentie werd opgemerkt dat in de dagelijkse klinische praktijk het moeilijk is om patiënten adequaat advies te geven tijdens een 10-minuten durende afspraak. Deze e-counselingmethode richtte zich op een motiverende, evidence-based interventie, in een goed uitgedachte combinatie van factoren. Het kan daarom een krachtige aanvullende strategie zijn in management van hypertensie. De artsen in het discussiepanel waren het erover eens dat het behulpzaam zou zijn om een extra tool te hebben om therapietrouw te verbeteren.
Dr. Nolan merkte op dat toekomstige versies technologie zullen bevatten om online te volgen welke componenten van het programma het best werken. Na nog extra werk,hopen ze de kern-applicatie gratis beschikbaar te stellen.
Subanalyses hebben geen inzichten opgeleverd die de geobserveerde sekseverschillen kunnen verklaren.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie –
Het ACC journaal 2017 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: